SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Nursen IIK
 


Keywords:DYARBAKIR TARH MAR YAKUP-SRYAN KADM MERYEM ANA KLSESNN MEVCUT DURUMU VE MMAR ZELLKLERNN DEERLENDRLMES
 
Diyarbakr, birok uygarln hkm srd ve bu uygarlklarn izlerini tayan kltrel miraslara sahip nemli bir kenttir. Kentin kuzeyinde yer alan Surii Blgesi, zgn mimariye sahip tarihi ve antsal eserlerin yer ald ilk yerleim merkezidir. Surii Blgesi, dnya kltrel miras listesinde olan tarihi surlarla evrili olup, blgede birok cami, kilise, han, hamam ve geleneksel evler bulunmaktadr. Surii Blgesinde, Hristiyan dinine mensup Katolik ve Protestan cemaatine ait ve gnmze ulaan 8 adet kilise mevcuttur. Blgenin gneydousunda Ermeni Katolik Kilisesi, Protestan Kilisesi, kuzeydousunda, Surp Giragos Ermeni Kilisesi, Mar Petyum Keldani Katolik Kilisesi, Latin Kilisesi (Sleyman Nazif lkretim Okulu) ile gneybatsnda Mar Yakup- Sryani Kadim Meryem Ana kilisesi yer almaktadr. Tarihi kiliselerden biri olan Mar Yakup- Sryani Kadim Meryem Ana Kilisesi, Surii blgesinin Lalebey Mahallesinde bulunmakta olup, tapu kaytlarna gre Sryani Kadim Meryem Ana Kilisesi Cemaati Vakfna aittir. Kilisede bulunan tarihi kaytlara gre, 11. Yzyldan 19. Yzyln sonlarna kadar Sryani Patrikliine ev sahiplii yapt ifade edilmektedir. Gemite deprem, yangn ve eitli ykmlar nedeniyle kilisede tahribatlar olumu, sre ierisinde vakf tarafndan onarmlar yaplmtr. Gnmzde kentteki Sryani Cemaati tarafndan aktif olarak kullanlan kilise, zgn mimari zelliklerini korumaktadr. Ancak, en son 2005te restorasyonu yaplan kilisede, zaman iinde ksmi yapsal sorunlar olumu ve kapsaml bir restorasyon yaplmamtr. Bu almada, Diyarbakr kent mimarisinde nemli yere sahip en eski kiliselerden biri olan Mar Yakup- Sryani Kadim Kilisesinin mimari zellikleri ile mevcut durumu ile ilgili deerlendirmeler yaplmtr. Kilisenin gnmzdeki durumunun belirlenmesi amacyla alan almas yaplm ve mevcut durumu fotoraflarla belgelenmitir.

Anahtar Kelimeler: Diyarbakr, Surii Blgesi, Mar Yakup- Sryani Kadim Meryem Ana Kilisesi