SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

idem CUMHUR TUCUOLU, Rabia KOCAER
 


Keywords:GEMTEN GELECEE BARINMA
 
Tarih boyunca eitli nedenler ile yaanlan g, ok eski bir olgudur. Ekonomik zorluklar, siyasal basklar, isizlik, savalar; ge etki eden nemli unsurlar olarak karmza kmaktadrlar. nsanolu, var oluundan itibaren, farkl nedenler sonucunda, yaanlan yerlerden gnll ya da zorunlu olarak ayrlm ve srekli bir hareketlilik ierisinde bulunmutur. G olgusunun salad hareketlilik, ulusal ya da uluslararas snrlarn amna bal olarak, geici ya da kalc olarak gereklemitir. Corafi zorluklar sonucu ortaya kabilen kuraklk ve olumsuz hava artlar, ilkel (primitive) gleri olutururken; siyasal yaplarn ya da devletlerin etkisi, zorunlu gleri oluturur (forced migration). G hareketi; g edilen yerlere uyum salanamadnda geici mekan deiiklii olarak gerekleebilirken, kalc yerleim olarak da sonulanabilir. nsann temel ihtiyalar; beslenme, dinlenme, barnma ve neslini devam ettirmektir. Yaamsal ihtiyalar karlandktan sonra, gvenlik ihtiyac tehlikelerden uzak olmas adna n plana kar. Barnma gereksinimini karlayan mekn, barnaktr. Barnak zm tarih boyunca, maara, aa kovuu, bir kulbe, adr ya da bir yap olarak karmza kmtr. Gnmzde ise barnak; geici sreliine barnma ihtiyac duyan insana ynelik mekan zm olarak tanmlanmaktadr. Barnma zm olarak kurulan adr kentler, balangta yerleim yerlerinin dna kurulurken, daha sonra adr kentlerin sakinlerinin, kalc yerleimleri salamak iin farkl ehirlere tandklar grlmektedir. Salanan yeni yerleim yerlerinde, konfor koullarnn yetersiz olduu,yaama alanlar evresinde i gc ihtiyacnn tam karlanamamasndan dolay, baka blgelere, bu ihtiyalarnn karlanmas iin yeni gler gereklemektedir. Bu sebepten dolay, geici zmler yerine insanlarn ihtiyalarn karlayabilecek kalc zmlerin uygulanmas gerekmektedir. Bir plan program dahilinde ncelikle barnma ihtiyalar tam ekilde karlanmal daha sonra gelien durum ile birlikte zmler retilmelidir. Barnma ihtiyacn en iyi ekilde karlayan zmleri; kullancnn mekansal aidiyet kavramna hitap eden rnekler oluturmaktadr. Bu kavram; kullanc ve mekan arasnda kurulan duygusal ba temsil eder ve kii iin psikolojik bir ihtiyac karlar. Bu ba oluamadnda, mutlu bir hayat srdrmek iin gerekli olan duygu, ortaya kmamaktadr. Bireyler, yaadklar mekana kendilerine ait, kendilerinden detaylar kattklarnda, o mekana daha ait hissetmektedirler. Dolaysyla, barnma zmleri ierisinde yer alan tasarm kararlar, insanlarn ihtiya duyduu konfor ortamnn oluturulmasnda nemli bir yer tutmaktadr. Kullanc profili eitliliinin mekana yansyabilmesi; mekan ile aidiyet hissiyatnn kurulabilmesi iin mekana, kullanc tarafndan ihtiya duyulan konfor mdahalelerinin yaplabilmesi gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: G, Barnma, Mekan, Mekansal Aidiyet,