SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Fsun YURTTRK GEDKL
 


Keywords:SAMSUN KENT MERKEZ KIYI DOLGU ALANLARININ OLUUM SREC VE KENT BELLENDEK YER
 
Samsun Karadeniz'in ortasnda yer alan bir ky kentidir. Ky dolgusu, kyda yeni kullanmlara alan oluturmak iin uygulanan mekan retim yntemidir. Dolgu uygulamas yapld kylara ve kentte mekansal deiime sebep olduu gibi mekann kullanm zelliklerinde de farkllamalara neden olmaktadr.1950'li yllardan itibaren Trkiye'nin genelinde olduu gibi Samsun da yaanan hzl kentleme, hatal planlama yada plansz yaplan ehircilik uygulamalar sonucu kent de kamusal alan, ak yeil alan sknts yaanmtr. Kent merkezinde oluan skklk kyda dolgu yaparak alan kazanlmas ile zmlenmeye allmtr. Ky dolgu yntemi ile yeniden retilen Samsun Kent Merkezi Kylar, dolgu alanlarnn mekansal deiimlerinin kente ve kentlie etkilerinin incelenmesi amac ile tezin alma alan ve materyali olarak seilmitir. almann yntemi, alma alan ile ilgili yaplacak fiziksel analizler, mekann kullanm zellikleri ve karlkl grmeler ile kullanc algsnn incelenmesidir. Liman ve ulam hatlarnn kent merkezinde dolgu alanlarnda yaplmas ile kentten koparlan kylar daha sonrasnda yaplan rekreasyon ve yeil alanlar ile kentliyle buluturulmaya allmtr. almann amac Samsun kent merkezi kylarnda yaplan dolgu alanlarn tespiti, dolgu sonras kylarda yaanan fiziksel, sosyo kltrel, ilevsel ve algsal deiimleri ve alandaki mevcut ky kullanmn incelenerek istenilen amaca ulap ulamadnn tespit edilmesi ve kent belleindeki yansmalarnn sonularnn neler olduudur. alma sonucunda kan bulgular ve alan ile ilgili yaplan grmelerin sonularna gre ky dolgusu ile retilen mekanlarn planlanmas ve kamusal yararn arttrlmasna ilikin ngrler ve neriler yaplmtr.

Anahtar Kelimeler: Ky dolgusu, Karasal Mekan retimi, Kentsel Bellek, Dou Park,Bat Park, Golf Sahas, Samsun kylar.