SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Beyza GENOVA, Sevda ATAK
 


Keywords:TRK BAROK MMARSNDEN BR NURUOSMANYE CAM RNE
 
z: Nuruosmaniye Cami, Osmanl mimarisinde XVIII. yzyl barok slubun youn olarak grld nemli eserlerden birisidir. Yap ssleme ve mimari zellikleri ile kendinden nce ina edilmi dier camilerden ayrlmaktadr. Caminin gze arpan nemli zelliklerinden birisi de polygonal (oval) formda tasarlanm avlusudur. Bat etkili avlu, Avrupa barok sanatyla ilikilendirilmitir. Tamam mermerden yaplm caminin zengin sslemesinde yer alan istiridye kabuu, dalgal yay kemerler, akant yapraklar, madalyonlar ve benzeri bir ok motif barok slubun yerel yorumla birlemi en zgn halini sunmaktadr. Ancak; istiridye kabuu,vazo gibi bazi motiflere daha nceki dnemlerde de rastlanlmtr. Divrii ifahanesi, Krehir Ak Paa Trbesi gibi yaplar istiridye kabuu motiflerinin grldg baz rneklerdendir. Temelde geleneksel formlara bal kalarak ina edilmi olmasna ramen, yap, batl sslemelerin etkisine brnmtr. Bu alma Avrupa sanatndan gelen batl zelliklerin Nuruosmaniye Camisine nasl yansdnn bir incelemesidir. Bylelikle batl unsurlarn dini bir yapnn sslemesinde ve tasarmnda nasl ekil ald aratrlmtr. Sonu olarak; Osmanl dini mimarisinde bu yap ile hayat bulan barok etkileri, hi kukusuz Nuru osmaniye Camisinden sonra ina edilen Laleli Cami, Ayazma Cami, Beylerbeyi Camisi gibi sultan yaplarnn daha anlalmasna da zemin hazrlam olmaldr. Anahtar Kelimler: Nuruosmaniye Cami, Barok, Trk Barok slubu, Osmanl, Batlama Dnemi

Anahtar Kelimeler: Anahtar Kelimler: Nuruosmaniye Cami, Barok, Trk Barok slubu, Osmanl, Batlama Dnemi