BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Mustafa KORUMAZ, Derya MERT
AKŞEHİR ERMENİ KİLİSESİ’NİN YENİDEN KULLANIM OLANAKLARININ KENTSEL BAĞLAMDA SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Anadolu binlerce yıllık geçmişiyle çok kültürlü toplum yapısına sahip bir coğrafyadır. Akşehir farklı din ve medeniyetlere ait birçok yapıyı insanlığın ortak kültür mirası olarak barındırır. Bu bağlamda Akşehir mübadele öncesinde çok kültürlü sosyal yapıyı açık şekilde gösteren önemli bir kenttir. Kentin sahip olduğu önemli kültür miraslarından birisi de Akşehir Ermeni Kilisesi’dir. Bu kilise bir dönemin mimari özelliklerini, ekonomik ve sosyal yapısının yansıtan özel örneklerdendir. Yapı uzun yıllar kaderine terk edilmiş, kullanılmadan uzun yıllar boş kalmıştır. Son yıllarda üretilen koruma projeleri ile yapıya yeniden hayat verilmesi planlanmıştır. Bu projeler ile Akşehir’in bir inanç turizminin merkezlerinden birisi olması hedeflenmiştir. Bununla beraber Akşehir’de yoğun olarak gerçekleştirilen sokak sağlıklaştırma projeleri Kilise ve çevresinin özgün kent dokusunun yeniden canlandırılmış, kilise ve civarındaki dokunun özgün kimliğine kavuşturulması hedeflenmiştir. Makale kapsamında, Akşehir Kilisesi’nin yeniden canlandırma projesi ve uygulamasına yönelik süreç hakkında bilgiler verilerek, yapının yeniden nasıl işlevlendirileceğine yönelik değerlendirmeler yapılacaktır. Yeniden kullanılma etkisi sadece tarihi yapının mekan potansiyelinin değerlendirilmesi değil aynı zamanda kentte getireceği olumlu etkilerde önemlidir. Seçilen fonksiyon kentin turizm, sanat, tarih bilincinin artırılmasında etkili olacağına yönelik değerlendirmeler yapılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Ortak kültür mirası, sosyal yapı, özgün kent dokusu, yeniden kullanım, mekan potansiyeli, tarih bilinci 


Keywords: