BİLDİRİLER

SÖZEL BİLDİRİLER

Afra Nur BOZKURT, Tomasz MALEC, Büşra Nur AYDIN
1- CREATING ARCHITECTURAL PROGRAMMING OF A STUDENT UNION PROJECT

  Özet  
Ali Saithan ULUSOY, Halil SEVİM
2- METAVERSE İÇİN FOTOGRAMETRİ İLE DİJİTAL MODEL OLUŞTURULMASI; KONYA AZİZİYE CAMİİ ÖRNEĞİ

  Özet  
Alper ÖNER, Senai YALÇINKAYA
3- MOTORLU ARAÇLARDA, BİNALARDA SES VE ISI YALITIMI İÇİN MALZEME TASARIMI

  Özet  
Asude Yaren ÜNAL, Polat DARÇIN
4- YAPI BİLGİSİ KONULARININ ÖĞRETİMİ ÜZERİNE BİR İRDELEME: SORUNLAR VE POTANSİYELLER

  Özet  
Aynaz KHOSHSOKHAN, Lida BALILAN ASL
5- THE ESSENTIALITY OF SUSTAINABLE ARCHITECTURE DESIGN OF MEDICAL CENTERS WITH THE PHYSICAL THERAPY APPROACH

  Özet  
Aynaz KHOSHSOKHAN, Lida BALILAN ASL
6- AN ASSESSMENT OF THE EXISTENCE OF HEALING GARDEN PRINCIPLES IN UNESCO-REGISTERED PERSIAN GARDENS

  Özet  
Aysel Eda ÇALIŞKAN, Gülşen DİŞLİ
7- BİRİNCİ ULUSAL MİMARLIK DÖNEMİ EĞİTİM YAPILARINDA İŞLEVSEL SİSTEMLER: KONYA (GAZİ) LİSESİ ÖRNEĞİ

  Özet  
Ayşe Beyza YAVUZ, Aslı SUNGUR
8- GELENEKSELİN SINIRLARINI KALDIRMAK: NÖROMİMARİ

  Özet  
Ayşenur KARA, Ufuk Fatih KÜÇÜKALİ
9- SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BAĞLAMINDA KENTSEL DONATI ELEMANLARI

  Özet  
Ayşenur KARA, Ufuk Fatih KÜÇÜKALİ
10- MODÜLER KUTU SİSTEMLERİN İNCELENMESİ: MUSEUM HOTEL ANTAKYA ÖRNEĞİ

  Özet  
Bahadır Mert ÇINAR
11- 1893 CHICAGO DÜNYA FUARI VE DANIEL BURNHAM’IN MODERN ŞEHİRCİLİK ANLAYIŞININ FUAR VE SONRASINDAKİ ETKİLERİ

  Özet  
Büşra AKYILDIZ, Gökçe Tuna TAYGUN
12- ÇAĞDAŞ AHŞAP HİBRİT YAPIM SİSTEMLERİNİN YAPI BİYOLOJİSİ BAĞLAMINDA İÇ MEKAN İKLİMLENDİRMESİNE ETKİLERİNİN İRDELENMESİ

  Özet  
Cemaliye Sunalp GÜRÇINAR. Mümüne Selen ABBASOĞLU ERMİYAGİL
13- İÇ MEKÂN TASARIMINDA MALZEME KULLANIMI VE MEKÂNDAKİ ANLAMI

  Özet  
Demet PARLAK, Haldun ŞEKERCİ
14- ENDÜSTRİYEL TASARIM BAĞLAMINDA DEKORATİF EV EŞYALARI ; AYDINLATMA ELEMANI TASARIMLARI

  Özet  
Dila EVLİYAOĞLU
15- KENTSEL DÖNÜŞÜM VE KENT HAKKI

  Özet  
Doğukan ERMAN, Özgür KAHRAMAN
16- YALOVA 15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE CUMHURİYET MEYDANININ KENTSEL PEYZAJ TASARIM YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet  
Elif Cemre FEYZULLAH, Nazlı Ferah AKINCI
17- İSTANBUL TARİHİ YARIMADA / YEDİKULE MAHALLESİ

  Özet  
Emine TIĞLI, Demet EROL, Bilge ARMATLI KÖROĞLU
18- KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANLARININ BELİRLENME KOŞULLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet  
Ercan AKSOY
19- İSTANBUL ÇATALCA 56 ADA 5 PARSELDEKİ TAŞ YAPININ RESTORASYON VE YENİDEN İŞLEVLENDİRME ÖNERİSİ

  Özet  
Fatih ŞİŞİK, Feride Pınar ARABACIOĞLU
20- MİNİMAL YAŞAM ALANLARININ TARİHSEL SÜRECİ

  Özet  
Fatma Meral HALİFEOĞLU, Martine ASSÉNAT
21- ARAŞTIRMA KAZILARININ RESTORASYON ÇALIŞMALARINDA YERİ: DİYARBAKIR ULU CAMİ ÖRNEĞİ

  Özet  
Fatma Meral HALİFEOĞLU, Martine ASSENAT
22- DİYARBAKIR ULU CAMİ’DE 2010-2017 YILLARI ARASINDA ŞAFİLER BÖLÜMÜ VE BATI MAKSURESİ ARKASINDA YAPILAN ARAŞTIRMA KAZILARININ GENEL DEĞERLENDİRMESİ

  Özet  
Gizem GÜVLÜ, Türkan Büşra ASLAN
23- SİLLE HÜKÜMET CADDESİ EVLERİNİN MEKAN DİZİMİ VE GÖRÜNÜR ALAN ANALİZİ

  Özet  
Güneş Ece ALBAYRAK, Nilgün Çolpan ERKAN
24- SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTSEL HAREKETLİLİKTE DÜRTME KURAMIYLA YAYALARIN TEŞVİK EDİLMESİ: AKILLI SEYAHAT ASİSTANI TASARIMI

  Özet  
Göksu YILDIRIM, Nevnihal ERDOĞAN
25- DOĞAL TAŞ VE MERMERİN GÜNÜMÜZ MİMARİSİNDE KULLANIMI: BURSA ARGÜL WEAVE ÜZERİNDEN İNCELENMESİ

  Özet  
Hamide KÖŞE, Özgür Kamer AKSOY
26- PEYZAJ ALANLARINDA KENT KİMLİĞİ ÇALIŞMALARI

  Özet  
Hamide SOMUNCU, Feride Pınar ARABACIOĞLU
27- ZAMANSIZ MEKANLAR: GÜNEY KORE ‘BANG’ ÖRNEĞİ

  Özet  
Hatice SULUDERE, Ş. Tülin GÖRGÜLÜ
28- İKİNCİL KONUT EĞİLİMLERİNDE PANDEMİ ETKİSİ: KONYA ÖRNEĞİ

  Özet  
Hayriye Elif USLUGİL, Ahmet ALKAN
29- TEMEL TASARIM DERSİNİN SİNEMA FİLMLERİ EŞLİĞİNDE İŞLENMESİNİN ÖĞRENCİLER ÜZERİNDE ETKİSİ

  Özet  
Kamil GÜLEY, Ahenk YILGIN DAMGACI
30- QUALITY OF LIFE IN MASS HOUSES - INTERIOR SPACES: CASES OF FAMAGUSTA ALASYA PARK AND GOSSIP ZAIMLER MASS HOUSING ESTATES

  Özet  
Kemal SAKARYA
31- TASARIM İFADESİNİN EN YALIN HALİ: DİYAGRAMLAR

  Özet  
Kemal SAKARYA
32- DOĞADAN TASARIMA: AHŞAP MALZEMENİN MOBİLYA BİÇİMLENMESİNE ETKİSİ

  Özet  
Keziban SELÇUK
33- TRABZON ŞALPAZARI İÇESİ’NDEN GELENEKSEL BİR DOKUMA: ÇEKMEN (YÜCEL KAYA KOLEKSİYONU)

  Özet  
Kübranur DEMİR, Cenk HAMAMCIOĞLU
34- TOPLU TAŞIMA ODAKLI GELİŞME (TOD) VE MODELLERİNİN İRDELENMESİ

  Özet  
Malike TORUN, Yasin BEKTAŞ
35- 6306 SAYILI AFET YASASI KAPSAMINDAKİ KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANLARINDA PLANLAR ARACILIĞIYLA MÜDAHALE BİÇİMLERİ “SİVAS ÖRNEĞİ”

  Özet  
Mehmet Bahadır TOSUNLAR, Arife Deniz OKTAÇ BEYCAN
36- PLAN, FAÇADE AND ORIENTATION CHARACTERISTICS OF TRADITIONAL SARAYÖNÜ HOUSES

  Özet  
Melike FISTIK, Halil İbrahim ŞANLI
37- YAPILARDA ENERJİ: AKILLI BİNA VE SIFIR ENERJİ BİNA SİSTEMLERİNİN BİRLİKTE OTELLERE ENTEGRE EDİLMESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

  Özet  
Merve BİÇER, C. Cenk HAMAMCIOĞLU
38- YAYANIN MEKÂN ALGI FAKTÖRLERİNİN ENGELSİZ KENT BAĞLAMINDA DÜŞÜNÜLMESİ

  Özet  
Mustafa ARDAHAN, Ufuk Fatih KÜÇÜKALİ
39- ENDÜSTRİLEŞME VE GELİŞEN TEKNOLOJİNİN MİMARLIĞA ETKİLERİ

  Özet  
Mustafa ARDAHAN, Ufuk Fatih KÜÇÜKALİ
40- MİMARİDE LÜKS MEKÂN ALGISI

  Özet  
Natali PAŞA, Ömür BARKUL
41- APARTMAN TİPİ KONUT PLAN KURGULARININ PANDEMİ ORTAMINDA İNCELENMESİ: İSTANBUL ÖRNEĞİ

  Özet  
Okan YELER, Seher AKDENİZ
42- PEYZAJ TASARIMLARINDA TOPOĞRAFİK YAPININ POZİTİF AMAÇLI KULLANILMASI: VAN İLİ ÖRNEĞİ

  Özet  
Sadık AKŞAR, Gökçe TUNA TAYGUN
43- ÇAĞDAŞ AHŞAP YAPILARIN YAŞAM DÖNGÜSÜ DEĞERLENDİRMESİ ÜZERİNE BİR ÖRNEK

  Özet  
Saliha TAŞÇIOĞLU
44- KİLİS KENT DOKUSUNUN SOKAK PERSPEKTİFİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet  
Sami KALFAOĞLU
45- KONYA’DA SOSYAL KONUT ÇEVRELERİNİN KOOPERATİFLER ARACILIĞIYLA GELİŞİMİ

  Özet  
Sezgi Giray KÜÇÜK
46- TARİHİ YAPILARIN YENİDEN İŞLEVLENDİRME SÜRECİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet  
Tevekgül ŞERİFZADE, B. Ece ŞAHİN
47- KENTSEL ÇEVREDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İÇİN KENT MOBİLYASI TASARIMINDA TEMEL KRİTERLER

  Özet  
Türkan Büşra ASLAN, Gizem GÜVLÜ
48- KÜLTÜREL MİRASI KORUMA ÇALIŞMALARINA BİR ÖRNEK: METE SUTEKİN EVİ RESTORASYON PROJESİ

  Özet  
İdris OĞURLU
49- EKOLOJİK MİMARİ TASARIMDA TABİATI TAKLİDİN ÇERÇEVESİ

  Özet  
İlayda Betül SAĞLAM, Ufuk Fatih KÜÇÜKALİ
50- SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN MİMARİ BAĞLAMSALCILIK KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet  
İlayda Betül SAĞLAM, Ufuk Fatih KÜÇÜKALİ
51- YAPILARDA AHŞAP MALZEME KULLANIMININ PSİKOLOJİK OLARAK DEĞERLENDİRMESİ

  Özet  
İlke CİRİTCİ
52- İSTANBUL YENİ SUR DUVARLARI: ATAKÖY

  Özet  
İrem AKDEMİR, Feride Pınar ARABACIOĞLU
53- TARİHİ YAPILARDA EVRENSEL TASARIM

  Özet  
İsmail ERGEN
54- BÜTÜNLEŞİK DİJİTAL TASARIMIN OYUN VE METAVERSE ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

  Özet  
İsmail ERGEN
55- DENEYİM TASARIMI (UX), OYUN TASARIMI İÇİN NEDEN GEREKLİDİR?

  Özet  
Üveys Alperen MERMER
56- TARİHİ YAPILARDA İŞLEV DEĞİŞİKLİĞİNE BİR ÖRNEK: PAŞA HAMAMI’NDAN GAZİANTEP HAMAM MÜZESİ’NE

  Özet  
Üveys Alperen MERMER
57- KENTSEL MEKÂNLARIN “ÖTEKİ YÜZܔ: RİO DE JANEİRO FAVELALARINDA SOSYAL YAPI VE GÜVENLİK

  Özet  
Üveys Alperen MERMER
58- ERİŞİLEBİLİRLİKTE HİSSEDİLEBİLİR YÜZEYLERİN ÖNEMİ VE KULLANIMLARININ İNCELENMESİ

  Özet  
Üveys Alperen MERMER
59- GAZİANTEP BAYAZHAN MİMARİ ÖZELLİKLERİNİN VE KENT MÜZESİ’NE DÖNÜŞÜM SÜRECİNİN İNCELENMESİ

  Özet  
Zeki ÇİZMECİOĞLU, Mustafa ÇİZMECİOĞLU
60- MÜHENDİS VE MİMARLARIN AHLÂKÎ SORUMLULUĞU

  Özet  
Zeki ÇİZMECİOĞLU, Senanur KERETLİ
61- THE GREATEST ARCHITECT SINAN

  Özet  
Şemsettin AKYOL
62- YERLEŞİKLİĞİN BAŞLANGICINDA TRAKYA: AŞAĞI PINAR PERSPEKTİFİNDEN BİR DEĞERLENDİRME

  Özet  
Şeyda Nur YAZICI, Mehmet KÜÇÜK, Arzu KÜÇÜK
63- MÜHENDİSLİK TASARIM SÜRECİ TABANLI BİR ETKİNLİĞİN SU OKURYAZARLIĞINA YÖNELİK UZUN SÜRELİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ

  Özet  
Şeyda Nur YAZICI, Mehmet KÜÇÜK, Arzu KÜÇÜK
64- SU OKURYAZARLIĞINA YÖNELİK BİR MÜHENDİSLİK TASARIM SÜRECİ TABANLI ETKİNLİĞİN DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet  

POSTER BİLDİRİLER