BİLDİRİLER

SÖZEL BİLDİRİLER

Ali Serdar ECEMİŞ, Hasan Hüsnü KORKMAZ
1- EXTERNAL EARTHQUAKE STRENGTHENING OF REINFORCED CONCRETE BUILDINGS AND AESTHETICAL EFFECTS

  Özet  
Cüneyd ALTIPARMAK
2- MİMARLARIN YASAL SORUMLULUKLARI

  Özet  

POSTER BİLDİRİLER