BİLDİRİLER

SÖZEL BİLDİRİLER

Abdurrahman KARAMAN, Tolga YEŞİL
1- İŞLETMELERDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÇERÇEVESİNDE KAS-İSKELET SİSTEMİ RAHATSIZLIKLARI: UŞAK İLİ MOBİLYA-İMALAT SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ

  Özet  
Abdurrahman KARAMAN, Tolga YEŞİL
2- COVİD-19 PANDEMİ DÖNEMİNDE ÖĞRENCİLERİN ONLİNE DESTEKLİ GÖRSEL EĞİTİM SÜRECİNE BAKIŞ AÇISI: ORMANCILIK VE ORMAN ÜRÜNLERİ PROGRAMINDA BİR UYGULAMA

  Özet  
Ali AKÇAOVA, H. Özlem YURTGÜN, Mehmet NORASLI
3- STADYUM YAPILARINDA KURUMSAL KİMLİĞİN ETKİSİ

  Özet  
Ali Serdar ECEMİŞ, Hasan Hüsnü KORKMAZ
4- EXTERNAL EARTHQUAKE STRENGTHENING OF REINFORCED CONCRETE BUILDINGS AND AESTHETICAL EFFECTS

  Özet  
Artuğ Anıl SAĞIR
5- KABARTMA VE YAKMA BASKI TEKNİKLERİ İLE BRODE EFEKTLİ KUMAŞ TASARIMI

  Özet  
Ayşe İpek ERGENE
6- BOŞ ZAMAN KAVRAMI BAĞLAMINDA HAFTA SONU EVLERİ MEKAN TASARIMININ ÖRNEK EV ÜZERİNDEN ANALİZİ

  Özet  
Berkay BEKTÜRK
7- BEDEN-MEKAN İLİŞKİSİ İÇERİSİNDE SOYUT EKSİKLİKLERİN SOMUT TAMAMLAYICISI OLARAK FETİŞ NESNESİNE DÖNÜŞEN GİZA PİRAMİTLERİNİN İNCELENMESİ

  Özet  
Burcu KURTİŞ, Hülya KILIÇ
8- MEKAN, İMGE VE KURGU BİRLİKTELİĞİNDE BAROK SANA ÖRNEĞİ BİR FİLM: GEÇEN YIL MARİENBADDA

  Özet  
Çağla Caner YÜKSEL
9- DOĞU – BATI ARASINDA ANADOLU SELÇUKLU KENTİ

  Özet  
Cüneyd ALTIPARMAK
10- MİMARLARIN YASAL SORUMLULUKLARI

  Özet  
Derya GÜLÇİN
11- ORMAN YANGINI SONUCUNDA PEYZAJ DESENİNDE MEYDANA GELEN PARÇALANMANIN PEYZAJ METRİKLERİ İLE İNCELENMESİ

  Özet  
Dide AKDAĞ SATIR
12- ÇAĞDAŞ SANAT MÜZELERİNİN WEB ARAYÜZ TASARIMLARININ GRAFİK TASARIM İLKELERİ BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet  
Dilek TOLUYAĞ
13- PLASTİK SANATLARDA ADEM-HAVVA VE İLK GÜNAH MİTİNİN YORUMLANMASI

  Özet  
Dilek TOLUYAĞ
14- ÇAĞDAŞ SANATTA “MEKAN” VE “SANAT NESNESİ”

  Özet  
Ekin Ceren AKBAŞ ÖRS, Sare SAHİL, Emel AKIN
15- TOPLUMSAL DEĞİŞİMİN KIRSAL MEKÂNDAKİ ETKİSİ: ÇANAKKALE-ADATEPE KÖYÜ VE EVLERİ

  Özet  
Esra ŞAHİN
16- RISK ASSESSMENT OF HISTORICAL MASONRY STRUCTURES, CASE STUDY: ÇARDAK CARAVANSERAI IN DENİZLİ

  Özet  
Esra ŞAHİN
17- STRUCTURAL DAMAGE DETERMINATION IN EDİRNEKAPI MİHRİMAH SULTAN MOSQUE

  Özet  
Gizem KUÇAK TOPRAK, Fulay UYSAL BİLGE
18- MİMARLIKTA TEMEL TASARIM EĞİTİMİNDE POLİHEDRONLARIN ÜÇ BOYUT ALGISINA ETKİSİ

  Özet  
Gizem ÖZTÜRK
19- İLİŞKİSEL ESTETİK BAĞLAMINDA KAMUSAL ALANDA SANAT: İSTANBUL YAYA SERGİLERİ

  Özet  
Gülçin YÜCE, Uğur KESEN, İsmail TEMİZ
20- EĞİK ASANSÖR TASARIMI VE ANALİZİ

  Özet  
Göknur SÖZÜNERİ
21- BURSA RAYLI SİSTEMLERİNDE KULLANILAN YÖNLENDİRME LEVHALARI İNCELEMESİ

  Özet  
H. Özlem YURTGUN, Mehmet NORASLI, Ali AKÇAKOCA
22- KAFELERDE KURUMSAL KİMLİK VE KÜLTÜRÜN TASARIM VE İŞLEYİŞE YANSIMASI

  Özet  
Hande ASLAN, Mercan Efe GÜNEY
23- PLANLAMANIN SÜREKLİLİĞİ VE HİYERARŞİSİ KAPSAMINDA KALKINMA PLANLARININ SORUN ALANLARI VE ÖNERİLER

  Özet  
Hülya SOYDAŞ ÇAKIR
24- EVRENSEL TASARIM YAKLAŞIMI ÇERÇEVESİNDE AKILLI EV UYGULAMALARI

  Özet  
Mehmet NORASLI, Ali AKÇAOVA, H.Özlem YURTGÜN
25- BÜYÜK ÖLÇEKLİ MEKÂNLARDA YÖN BULMA FAKTÖRLERİNİN ÖRNEKLEMLER ÜZERİNDEN İNCELENMESİ

  Özet  
Mercan EFE GÜNEY, Bedriye ÇINAR, Betül KAYSI
26- MEKÂNSAL STRATEJİ PLANINA BİR ÖRNEK: BİLECİK MEKÂNSAL STRATEJİ PLANI

  Özet  
Mesut GÜZEL, Pervin YEŞİL
27- ORDU KENT HALKININ ÇEVRESEL DUYARLILIĞI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

  Özet  
Muhammed Cemil DOĞAN, Ayşenur DOĞAN, Melike KALKAN
28- MEKANSAL AYRIŞMANIN UŞAK KENTİ İLE E96 KARAYOLU İLİŞKİSİ ÜZERİNDEN OKUNMASI

  Özet  
Pelin YİĞİT
29- İSTANBUL’DAKİ KENTSEL DÖNÜŞÜM ÖRNEKLERİNDEN ‘BAĞDAT CADDESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ’NIN GAYRİMENKUL DEĞERLEME ÖLÇÜTLERİ BAĞLAMINDA İNCELENMESİ

  Özet  
Selahaddin SEZER, Ceren KATİPOĞLU ÖZMEN
30- XIX. YÜZYIL OSMANLI HAPİSHANELERİNDE KADIN MAHKÛM MEKANLARI: TİP PLAN ÖRNEKLERİ

  Özet  
Üveys Alperen MERMER
31- EVRENSEL TASARIMIN ORTAYA ÇIKIŞ SÜRECİNE ETKİ EDEN TEMEL UNSURLAR

  Özet  
Üveys Alperen MERMER, Zehra Kaya DİNÇER
32- POLİKLİNİK BİNALARI YAKIN ÇEVRELERİNDE GÖRME ENGELLİ BİREYLER İÇİN ERİŞİLEBİLİRLİK İNCELEMESİ: GAZİANTEP ÖRNEĞİ

  Özet  
Z. Gözde KUTLU, Halime DEMİRKAN
33- EVALUATION OF SENSE OF DIRECTION FOR BOTH GENDERS: A CASE STUDY IN A VIRTUAL ENVIRONMENT

  Özet  
Z. Gözde KUTLU, Jean-Claude CROIZE
34- KENT MEYDANI KAVRAMI VE TARİHSEL GELİŞİM SÜRECİNİN PARİS’TEN ÖRNEKLERLE İNCELENMESİ

  Özet  
Zeki ÇİZMECİOĞLU
35- BETONARME YAPILARDA TEMEL DONATI KOROZYONUNUN ÖNLENMESİ İÇİN TASARIM GELİŞTİRİLMESİ

  Özet  
Zeki ÇİZMECİOĞLU
36- ÇEVRECİ YAPILARIN TASARIMINDA MALZEME SEÇİMİNİN ÖNEMİ

  Özet  
Özge PARLAK, Esra YALDIZ
37- KÜLTÜREL MİRASI KORUMA SORUNLARI: ALİ GAV MEDRESESİ ÖRNEĞİ

  Özet  
Özge ÜRTEKİN
38- DANS VE BEDEN İLİŞKİSİNİN MEKANA İZDÜŞÜMÜ

  Özet  

POSTER BİLDİRİLER