BİLDİRİLER

SÖZEL BİLDİRİLER

Ali Naci ÖZYALVAÇ
1- YEREL KİMLİĞİN KORUNMASI VE KATILIMCI KENTSEL YENİLEME UYGULAMALARI: YENİ ZELANDA ÖRNEĞİ

  Özet  
Buse DAŞTAN, Elçin TEZEL
2- MOBİLYA ENDÜSTRİSİNDEKİ KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELERİN TASARIM ETKİNLİKLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

  Özet  
Elif Ceren TAY
3- SANAT ESERLERİNİN KENTSEL MEKAN ALGISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: CLOUD GATE ÖRNEĞİ

  Özet  
Esin YILMAZ, Reyya KALAY YÜZEN
4- ‘YER’ ÜZERİNE BİR DENEME: MNEMEYİ KATMANLAŞTIRMAK

  Özet  
Fırat ÇÖL, Ufuk Fatih KÜÇÜKALİ
5- ISI YALITIMI AÇISINDAN KONVANSİYONEL MALZEMELERLE NANOTEKNOLOJİK MALZEMELERİN KARŞILAŞTIRILMASI

  Özet  
Gülsüm KARAÇETİN SARIKAYA,Reyya KALAY YÜZEN
6- AÇILIRLIK HALİ:PİCASSO'NUN MEKANI

  Özet  
Gülşah ÜNER, Ebru ERDOĞAN
7- SANAL MEKÂN YARATMADA GÖRSEL EFEKT KULLANIMI: “DOCTOR STRANGE” FİLMİ

  Özet  
Hayriye Ezgi METHİBAY, Aydın ŞIK
8- PRATİK ENDÜSTRİYEL TASARIM UYGULAMALARINDAKİ DİJİTAL MAKİNE EKRANLARINDA TAKLİT NESNE VEYA DÜZ TASARIM KULLANIMI KARAR YÖNERGELERİ

  Özet  
Hüseyin ÇINAR, Kunter MANİSA
9- 14. YÜZYIL ÇOK İŞLEVLİ İBADET YAPILARI OLAN ZAVİYELERİN YENİDEN İŞLEVLENDİRİLMESİ KONUSUNDA BİR DEĞERLENDİRME; HÜDÂVENDİGÂR CAMİ ÖRNEĞİ

  Özet  
Kübra BIYUK, Dila EVLİYAOĞLU
10- EVRENSEL TASARIM KRİTERLERİ BAĞLAMINDA KENT MEYDANI İNCELEMESİ: İSTANBUL BAKIRKÖY CUMHURİYET MEYDANI ÖRNEĞİ

  Özet  
Mawada ABDELLATIF, Yassin OSMAN, Rafid ALKHADDAR
11- TOWARDS A LOW CARBON DESIGN: A CASE STUDY OF AN INDUSTRIAL BUILDING

  Özet  
Melda TERLEMEZ, Shirin IZADPANAH
12- OTELLERDE ZAMAN İÇERESİNDE Kİ KATMANLAŞMA: ANTALYA’DA KI OTELLER ÜZERİNDE BİR ÇALIŞMA

  Özet  
Muhammet Emin TOKER, Ufuk Fatih KÜÇÜKALİ
13- İSTANBUL İÇİN KENTSEL YEŞİL ALANLARIN OLUŞTURDUĞU YEŞİL KORİDOR GÜZERGAHLARI ÖNERİSİ

  Özet  
Racha DJEDOUANI, Lazhar GHERZOULI, Hakan ELCI
14- THE EFFECT OF THE THERMAL INERTIA ON THE THERMAL BEHAVIOR OF BUILDING STONE WALL IN SEMI-ARID CLIMATE

  Özet  
Roşna AKYILDIZ, Neslihan YILDIZ
15- EĞİTİM YAPILARINDA FİZİKSEL KONFOR KOŞULLARININ ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet  
Selvinaz Gulcin BOZKURT
16- İSTANBUL TARİHİ YARIMADA’NIN KÜLTÜREL PEYZAJ DEĞİŞİMİNİN İNCELENMESİ

  Özet  
Yağmur BARAN
17- LIVRID OR GENTRIFIED? EXAMINATION OF SOCIO-CULTURAL SUSTAINABILITY IN THE CONTEXT OF HOUSING: A CASE STUDY OF GOLDEN HORN

  Özet  
Zeki ÇİZMECİOĞLU
18- ÇOCUKLAR İÇİN BİLİMSEL VE EĞİTİCİ OYUNCAK TASARIMI

  Özet  
Zeki ÇİZMECİOĞLU
19- YERLİ OTOMOBİL TASARIMINDA MALZEME SEÇİMİNİN ÖNEMİ

  Özet  

POSTER BİLDİRİLER