BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ozan DÜZ, Ozan KARABAŞ, Zeynep YAMAN
GRAFİK TASARIMIN İÇ MİMARLIKTA KULLANIMI: MEKANLARDA GÖRSEL İLETİŞİMİN ROLÜ VE ETKİSİ
 
İç mimarlık, bir mekanın işlevsel ve estetik açıdan en iyi şekilde tasarlanması ve düzenlenmesi sanatıdır. Grafik tasarım ise görsel iletişimin temellerini oluşturan bir disiplindir. Bu iki disiplinin bir araya gelmesi ile ortaya çıkan grafik tasarımın iç mimarlıkta kullanımı, mekanların daha işlevsel, estetik ve anlamlı hale gelmesini sağlamaktadır. Mekansal yönlendirme grafik tasarım, mekanlarda insanların yönlerini bulmasına yardımcı olmak için kullanılmaktadır. Tabelalar, yönlendirme levhaları, grafikler ve posterler gibi görsel öğeler, mekanların daha kolay anlaşılmasını katkı sunmaktadır. İşlevsellik; grafik tasarım, mekanların işlevselliğini artırmaktadır. Bir restoranda menülerin ve fiyat listelerinin tasarımı, müşterilerin daha hızlı ve kolay bir şekilde sipariş vermesini sağlaması gibi. Estetik ise grafik tasarım, mekanlara estetik bir değer katmaktadır. Bir ofisteki duvarlarda kullanılan sanat eserleri, mekanın daha modern ve şık görünmesini sağlaması gibi. Anlamdırma ile grafik tasarım, mekanlara anlam katmaktadır. Bir müzedeki sergilerin tasarımı, ziyaretçilere belirli bir mesajı iletmesi gibi. Grafik tasarımın iç mimarlıkta etkili bir şekilde kullanılması için, tasarımcıların mekanın işlevini, kullanıcılarını ve tasarım hedeflerini iyi anlamaları gerekir. Grafik tasarım, iç mekanlarda görsel iletişimin önemli bir aracıdır. Bu nedenle, grafik tasarımın iç mimarlıkta kullanımı, mekanların daha işlevsel, estetik ve anlamlı hale gelmesidir. Grafik tasarım; iç mekanların daha işlevsel, estetik ve anlamlı hale gelmesine imkan ve olanak sunmaktadır. Grafik tasarımın iç mimarlıkta kullanımının başlıca nedenleri ile alanları ise mekansal yönlendirme, işlevsellik, estetik ve anlam kavramlarının çok iyi anlaşılır olmasını gerektirmektedir. Grafik tasarımın iç mimarlıkta etkili bir şekilde kullanılması için, tasarımcıların mekanın işlevini, kullanıcılarını ve tasarım hedeflerini iyi anlamaları gerekir. Bu çalışmada başta grafik tasarım ile iç mimarlık etkileşimi çerçevesinde iç mekanlarda estetik anlayışının önemi ortaya konmaya çalışılmıştır. Ayrıca mekan tasarımlarında inşaat mühendisliğinin de kavramsal etkileri çalışmada yer bulmuştur. ORCID NO: 0009-0004-2010-5464, 0000-0003-3339-9268, 0000-0003-0987-6685

Anahtar Kelimeler: Estetik Algısı, İşlevsellik, Anlam, Mekan, Tasarım, Mimarlık, Mühendislik 


Keywords: