KOMİTE VE KURULLAR

KONGRE BAŞKANI

Prof. Dr. Zeki ÇİZMECİOĞLU

(İstanbul Ticaret Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi)

 

DÜZENLEME KURULU BAŞKANI

Dr. Öğr. Üye. Senai YALÇINKAYA

(Marmara Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi)

 

DÜZENLEME KURULU

Prof. Dr. Adnan DİKİCİOĞLU

Prof. Dr. Abdulkadir GÜLLÜ

Prof. Dr. Bülent CENGİZ

Prof. Dr. Cenk SAYIN

Prof. Dr. Erdem ÜNVER

Prof. Dr. Hülya KALAYCIOĞLU

Prof. Dr. Sevil YÜCEL

Prof. Dr. Yusuf ŞAHİN

Prof. Dr. Zeki ÇİZMECİOĞLU

 

SEKRETERYA

Doç. Dr. Ali Serdar YÜCEL

Doç. Dr.  Gökşen ARAS

Dr. Öğr. Üye. Hatice ŞİMŞEK

Dr. Öğr. Üye. Süleyman ŞİMŞEK

Dr. Cem ALDAĞ

Dr. Mustafa Kemal BALKİ

Arş. Gör. Acar Can KOCABIÇAK

Arş. Gör. Ebuzer AYGÜL