BİLİMSEL PROGRAM

KONFERANS PROGRAMI / CONFERENCE PROGRAM 

AÇILIŞ / OPENING

05 ARALIK / 05 DECEMBER 2020

 

Açılış Konuşması / Opening Speech

Prof. Dr. Zeki ÇİZMECİOĞLU

Konferans Başkanı (Chair of Conference)

 

DAVETLİ KONUŞMACILAR/INVITED SPEAKERS

09:45 – 12:00 (GMT+3)

 

OTURUM BAŞKANI / HEAD OF SESSION

Prof. Dr. Zeki ÇİZMECİOĞLU

 

KEYNOTE SPEAKERS 

Prof. Dr. Mohammad HASAN (MALEZYA-MALAYSIA)

Prof. Dr. Jammi ASHOK (HİNDİSTAN-INDIA)

Assoc. Prof. Rab Nawaz LODHI (PAKİSTAN-PAKISTAN)

Assist. Prof. Rommel TABULA (TAYLAND-THAILAND)

Dr.  Khalida NASEEM (PAKİSTAN-PAKISTAN)

Sayed AHMED (BANGLADES-BANGLADESH)

 

 

 

SÖZEL - POSTER OTURUMLAR / ORAL PRESENTATIONS

 

OTURUM / SESSION                                : 1

Tarih ve Saat / Date and Time               : 05.12.2020 – 12:00 – 22:30

Oturum Başkanı (Head of Session)       : Prof. Dr. Zeki ÇİZMECİOĞLU

                                                                  Doç. Dr. Ali Serdar YÜCEL

 

Her Bildiri İçin Sunum Süresi Soru/Cevap Dahil 10 Dakikadır!!!!!

 

Abdurrahman KARAMAN, Tolga YEŞİL

İŞLETMELERDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÇERÇEVESİNDE KAS-İSKELET SİSTEMİ RAHATSIZLIKLARI: UŞAK İLİ MOBİLYA-İMALAT SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ

Abdurrahman KARAMAN, Tolga YEŞİL

COVİD-19 PANDEMİ DÖNEMİNDE ÖĞRENCİLERİN ONLİNE DESTEKLİ GÖRSEL EĞİTİM SÜRECİNE BAKIŞ AÇISI: ORMANCILIK VE ORMAN ÜRÜNLERİ PROGRAMINDA BİR UYGULAMA

Ali AKÇAOVA, H. Özlem YURTGÜN, Mehmet NORASLI

STADYUM YAPILARINDA KURUMSAL KİMLİĞİN ETKİSİ

Ali Serdar ECEMİŞ, Hasan Hüsnü KORKMAZ

EXTERNAL EARTHQUAKE STRENGTHENING OF REINFORCED CONCRETE BUILDINGS AND AESTHETICAL EFFECTS

Artuğ Anıl SAĞIR

KABARTMA VE YAKMA BASKI TEKNİKLERİ İLE BRODE EFEKTLİ KUMAŞ TASARIMI

Zeki ÇİZMECİOĞLU

BETONARME YAPILARDA TEMEL DONATI KOROZYONUNUN ÖNLENMESİ İÇİN TASARIM GELİŞTİRİLMESİ

Zeki ÇİZMECİOĞLU

ÇEVRECİ YAPILARIN TASARIMINDA MALZEME SEÇİMİNİN ÖNEMİ

Ayşe İpek ERGENE

BOŞ ZAMAN KAVRAMI BAĞLAMINDA HAFTA SONU EVLERİ MEKAN TASARIMININ ÖRNEK EV ÜZERİNDEN ANALİZİ

Berkay BEKTÜRK

BEDEN-MEKAN İLİŞKİSİ İÇERİSİNDE SOYUT EKSİKLİKLERİN SOMUT TAMAMLAYICISI OLARAK FETİŞ NESNESİNE DÖNÜŞEN GİZA PİRAMİTLERİNİN İNCELENMESİ

Burcu KURTİŞ, Hülya KILIÇ

MEKAN, İMGE VE KURGU BİRLİKTELİĞİNDE BAROK SANA ÖRNEĞİ BİR FİLM: GEÇEN YIL MARİENBADDA

Çağla Caner YÜKSEL

DOĞU – BATI ARASINDA ANADOLU SELÇUKLU KENTİ

Cüneyd ALTIPARMAK

MİMARLARIN YASAL SORUMLULUKLARI

Derya GÜLÇİN

ORMAN YANGINI SONUCUNDA PEYZAJ DESENİNDE MEYDANA GELEN PARÇALANMANIN PEYZAJ METRİKLERİ İLE İNCELENMESİ

Dide AKDAĞ SATIR

ÇAĞDAŞ SANAT MÜZELERİNİN WEB ARAYÜZ TASARIMLARININ GRAFİK TASARIM İLKELERİ BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

Dilek TOLUYAĞ

PLASTİK SANATLARDA ADEM-HAVVA VE İLK GÜNAH MİTİNİN YORUMLANMASI

Dilek TOLUYAĞ

ÇAĞDAŞ SANATTA “MEKAN” VE “SANAT NESNESİ”

Ekin Ceren AKBAŞ ÖRS, Sare SAHİL, Emel AKIN

TOPLUMSAL DEĞİŞİMİN KIRSAL MEKÂNDAKİ ETKİSİ: ÇANAKKALE-ADATEPE KÖYÜ VE EVLERİ

Esra ŞAHİN

RISK ASSESSMENT OF HISTORICAL MASONRY STRUCTURES, CASE STUDY: ÇARDAK CARAVANSERAI IN DENİZLİ

Esra ŞAHİN

STRUCTURAL DAMAGE DETERMINATION IN EDİRNEKAPI MİHRİMAH SULTAN MOSQUE

Gizem KUÇAK TOPRAK, Fulay UYSAL BİLGE

MİMARLIKTA TEMEL TASARIM EĞİTİMİNDE POLİHEDRONLARIN ÜÇ BOYUT ALGISINA ETKİSİ

Gizem ÖZTÜRK

İLİŞKİSEL ESTETİK BAĞLAMINDA KAMUSAL ALANDA SANAT: İSTANBUL YAYA SERGİLERİ

Gülçin YÜCE, Uğur KESEN, İsmail TEMİZ

EĞİK ASANSÖR TASARIMI VE ANALİZİ

Göknur SÖZÜNERİ

BURSA RAYLI SİSTEMLERİNDE KULLANILAN YÖNLENDİRME LEVHALARI İNCELEMESİ

H. Özlem YURTGUN,  Mehmet NORASLI, Ali AKÇAKOCA

KAFELERDE KURUMSAL KİMLİK VE KÜLTÜRÜN TASARIM VE İŞLEYİŞE YANSIMASI

Hande ASLAN, Mercan Efe GÜNEY

PLANLAMANIN SÜREKLİLİĞİ VE HİYERARŞİSİ KAPSAMINDA KALKINMA PLANLARININ SORUN ALANLARI VE ÖNERİLER

Hülya SOYDAŞ ÇAKIR

EVRENSEL TASARIM YAKLAŞIMI ÇERÇEVESİNDE AKILLI EV UYGULAMALARI

Mehmet NORASLI, Ali AKÇAOVA, H.Özlem YURTGÜN

BÜYÜK ÖLÇEKLİ MEKÂNLARDA YÖN BULMA FAKTÖRLERİNİN ÖRNEKLEMLER ÜZERİNDEN İNCELENMESİ

Mercan EFE GÜNEY, Bedriye ÇINAR, Betül KAYSI

MEKÂNSAL STRATEJİ PLANINA BİR ÖRNEK: BİLECİK MEKÂNSAL STRATEJİ PLANI

Mesut GÜZEL, Pervin YEŞİL

ORDU KENT HALKININ ÇEVRESEL DUYARLILIĞI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Muhammed Cemil DOĞAN, Ayşenur DOĞAN, Melike KALKAN

MEKANSAL AYRIŞMANIN UŞAK KENTİ İLE E96 KARAYOLU İLİŞKİSİ ÜZERİNDEN OKUNMASI

Pelin YİĞİT

İSTANBUL’DAKİ KENTSEL DÖNÜŞÜM ÖRNEKLERİNDEN ‘BAĞDAT CADDESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ’NIN GAYRİMENKUL DEĞERLEME ÖLÇÜTLERİ BAĞLAMINDA İNCELENMESİ

Selahaddin SEZER, Ceren KATİPOĞLU ÖZMEN

XIX. YÜZYIL OSMANLI HAPİSHANELERİNDE KADIN MAHKÛM MEKANLARI: TİP PLAN ÖRNEKLERİ

Üveys Alperen MERMER

EVRENSEL TASARIMIN ORTAYA ÇIKIŞ SÜRECİNE ETKİ EDEN TEMEL UNSURLAR

Üveys Alperen MERMER, Zehra Kaya DİNÇER

POLİKLİNİK BİNALARI YAKIN ÇEVRELERİNDE GÖRME ENGELLİ BİREYLER İÇİN ERİŞİLEBİLİRLİK İNCELEMESİ

Z. Gözde KUTLU, Halime DEMİRKAN

EVALUATION OF SENSE OF DIRECTION FOR BOTH GENDERS: A CASE STUDY IN A VIRTUAL ENVIRONMENT

Z. Gözde KUTLU, Jean-Claude CROIZE

KENT MEYDANI KAVRAMI VE TARİHSEL GELİŞİM SÜRECİNİN PARİS’TEN ÖRNEKLERLE İNCELENMESİ

Özge PARLAK, Esra YALDIZ

KÜLTÜREL MİRASI KORUMA SORUNLARI: ALİ GAV MEDRESESİ ÖRNEĞİ

Özge ÜRTEKİN

DANS VE BEDEN İLİŞKİSİNİN MEKANA İZDÜŞÜMÜ

 

SÖZEL - POSTER OTURUMLAR / ORAL PRESENTATIONS

 

OTURUM / SESSION                            : 1

Tarih ve Saat / Date and Time               : 05.12.2020 – 12:00 – 21:30 (GMT+3)

Oturum Başkanı (Head of Session)     : Prof. Dr. Mustafa TALAS

                                                                         Prof. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞOĞLU

                                                                  Prof. Dr. Ümran SEVİL

 

Moosha EL-SAHLI

MEMORY OF ARCHITECTURE AND FORMS OF EXISTENCE

Bronislovas MACEVICIUS

PREFERENCES OF VISUAL ROLES AND ARCHITECTURAL VIEWS

Silugukhan QATAKHAN

URBAN CAMPING CONSIDERING TO LOCAL CULTURE

Nübar ZAURLI

HOUSING INCREMENT FOR CUSTOMIZATION AND GUIDELINES

Marzooqa EL-SHAD

CONTEMPORARY ATTEMPTS IN ARCHITECTURE OF IRAN FOR AUTHENTICITY

Lorenz LEMBERGER

RECALLING THE CITY: URBAN CHANGE AND CHARACTER

Emilio CERECERO

PUBLIC SPACE USAGE AS CATALYSERS OF SOCIAL INTERACTION

Balys KREIVAITIS

INSIGHTS INTO TERRITORY PLANNING AND TRENDS THAT WILL EFFECT PUBLIC SPACES RENEWAL

Ameera AL-AMARA

RECREATIOANAL AREAS AND FLOOD RISK PLANNING

Chloé PELETIER

CONTEMPORARY TOOLS FOR MINIMALISTIC ARCHITECTURE

Romain FISHER

ECOLOGICAL NEIGHBORHOODS AND SOLUTIONS FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION

Tykeim TERRELL

GEOMETRIC POSITION ANALYSIS IN IRANIAN GARDEN STRUCTURE

Conor PATE

CULTURAL QUARTERS CREATING AND ASSESSING OF CREATIVE INDUSTRY PARKS

Altinay TAALAYBEK

SOCIOLOGICALLY ALIVE BUILDING ATTRIBUTES: THE CASE OF BAHRAIN CITY CENTER

Temuge OTCHIGIN

CONCEPTS IN TROPICAL DESIGNING IN ESTUARY SYSTEMS

Lucena ORTÍZ

SETTLEMENT AND HUMANITARIAN ARCHITECTURE IN SETTLEMENTS

Sarni MEKHLOUFI

CONTEMPORARY URBAN DESIGN: CASE OF HISTORIC CITY

Husni AL-HAKEEM

HERITAGE SITES EXPLORING THROUGH THE LENS OF SOCIAL MEDIA

Džiuginta BENDARAVICIENE

LITERARY AND HISTORY MAKING IN THE CITY THAT NEVER EXISTED

Tykeim TERRELL

WELFARE AND CITIZENS WELLBEING IN THE PUBLIC REALM

Akeely TAYLOR

FOREIGNERS IN CONTEMPORARY COUNTRY THE OUTSIDERS

Yavor RADKOV

VULNERABILITY AND DESIGN PRACTICE IN CHINA

Ohan FIELDS

FLOW OF GLOBAL SHAPES IN URBAN FORM AND CONNECTEDNESS IN THE DIGITAL AGE

Miloslav HOLIČ

REHABILITATING AND CONSERVATION OF HERITAGE SITES AND URBAN REGENERATION

Aitana VILLALBA

DESIGN & CONSTRUCTION, INFLUENCE AS CRITICAL APPRAISAL TECHNIQUES

Aman MAHALANABIS

CONCEPTS FOR GREEN PUBLIC SPACES IN VILLAGE AREA

Martsin JAǓMIENAǓ

CONDITIONS OF CLIMATE AND FORMATION OF HISTORICAL AREAS

Simoni DZHUGASHVILI

PLACE IDENTITY IN THE URBAN LANDSCAPE BY USING NATURAL FACTORR

Trayko LUDMILOV

URBAN TUNNELS AS SAFE SPACES IN CRISIS

Danni HAMMOND

EDUCATION BUILDINGS AND NEW PERFORMANCE PARADIGM

Sadeeqa AL-ASHRAF

OBJECT DEVELOPMENTS AND RECONSTRUCTION IN DIFFICULT CONDITIONS

Yeneneh AWASH

ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY AND VERNACULAR RESPONCE

Costi SKUTNIK

DEPENDABLE EXAMINATION AND DEVELOPMENT OF FABRICATING INDUSTRY

William GENET

VISUAL CONSIDERATION DURING EXAMINATION IN DESIGNING PLAN

Tóth MÁRIÓ

COMPUTER-GENERATED REALITY TO CORRESPONDENCE PLAN

Santiago DÍAZ

DESIGNING FASHION TO RECOGNIZE ISSUES FOR INNOVATIVE ARRANGEMENTS

Jakob RUUTEL

DESIGN PROFESSIONALIST METHODOLOGIES IN THE CLINICAL DEVICE INDUSTRY

Saray GONZÁLEZ

GROUP IDEATION EXPANSION BY SEQUENCING THE ASSIGNMENT

Stanislava HARECKI

STRUCTURE PLAN AND UNDERSTANDING FOR CYCLE

Parastoo MAHTAB

RESEARCH DESIGN AND PREPARING TECHNIQUES

Virginia FUNAR

APPARATUS AND MATERIALS AS IMPETUSES OF CREATION IN VISUAL COMMUNICATION

Cherlynn PIERRE

MEASUREMENT DEVELOPMENT FOR SURVEY TO OPEN DISCOVERY

Chinmay MITRA

CREATING BASIC DOCUMENTATION FOR PLAN ANALYSIS

Perwira BIN

PLAN GAME FOR BUILDING UP A MUTUAL SPACES IN LODGING

Khawla EL-SALLOUM

UNIQUES EXAMPLES AND INFLUENCE IN GROUP MEASURES

Aviel RUBINSTEIN

STRUCTURAL INTRICACY AND MATERIAL STRUCTURES

Carmen IANCULESCU

PREPARATION FOR ADMINISTRATION IN THE PUBLIC AREAS

Faaid AL-YOUSEF

EXAMINING CLIENTS RESPONSES TO AMAZING SERVICE

Roms SKUDRA

PATENT OR SIMPLY CASES: RELIEVING PLAN OBESSION AND PATENT ARCHIVES

Jana VESIK

PIONEERS, WAYFARERS AND COMAKERS: NARRATIVES IN ORIGINATORS