BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Erdem YILDIRIM, Hikmet GÖKMEN
ALGORİTMİK KAMUSAL YEŞİL ALAN TASARIMI
 
Bu çalışmada, parametrik araçlar kullanılarak, kamusal alanlarda yaya hareketinin niceliksel analizi doğrultusunda mekana değin alternatif yeşil alan tasarımı yapan bir algoritma geliştirilmektedir. Teknolojinin gelişmesine koşut olarak yeni analiz teknikleri de gelişmektedir. Dijital görüntüleme ve işlemenin mümkün olmasıyla kamusal alanlarda yaya hareketlerine dair birçok nitelikte ve nicelikte veri toplanabilmektedir. Kamusal mekana dair tasarımların karmaşık ve iç içe geçmiş değişkenleri vardır. Bu değişkenlerin merkezinde ise insan bulunur. Bu nedenle, kullanıcıyı merkeze alan, onun davranışlarını ve mekan üretim pratiklerini esas alan tasarım yöntemlerinin – ki kısaca ‘kullanıcı odaklı tasarım’ yaklaşımları olarak adlandırabiliriz- kamusal alanları biçimlendirmede kullanışlı bir yöntem olduğu bilinmektedir. Mekan tasarlayan profesyonellerin (mimar, kentsel tasarımcılar, kent plancıları gibi) tasarım sürecinde kullanıcılarla ilişki kurması, kullanıcıların ileride üretmek durumunda kalacakları alternatiflerin önemli bir kısmını tasarlama sürecine çekmesi, daha akılcı tasarımların elde edilmesini sağlayabilir. Çalışmada meydan ölçeğinde incelenen yaya hareketleri analizinde kaynak girdi olarak yüksek bir noktadan elde edilmiş video görüntüleri kullanılmaktadır. Parametrik tasarım yazılımı olan Grasshopper© ile kodlanan algoritmada, video görüntülerindeki yaya hareketleri analiz edilmektedir. Geliştirilen algoritma, Bornova Cumhuriyet Meydanı’nda kullanılarak mekanın yaya sirkülasyonu doğrultusunda bir yeşil alan tasarımı türetmektedir. Sonuç olarak, algoritmanın yaya yoğunluğu ‘haritalama’sını baz alarak ürettiği tasarım meydana geçici zemin boyaması olarak uygulanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Bilgisayar Destekli tasarım, Parametrik Tasarım, Kentsel Tasarım 


Keywords: