BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ufuk Fatih KÜÇÜKALİ, Özge Zeynep ÖCAL
BİYOPLASTİKLERİN MİMARLIK VE TASARIM ALANINDA KULLANIMLARI
 
On dokuzuncu yüzyılın sonlarından özellikle endüstrileşme hareketlerinden itibaren doğal kaynakların sürdürülebilir ve etkin kullanımı konuları dünyada öne çıkmakta ve bu konularda çeşitli disiplinler tarafından çok yönlü çalışmalar yürütülmektedir. Bu çalışmalardan bir tanesi de ilk kez 1987'de Birleşmiş Milletlerin Brundtland Raporunda ortaya konulan sürdürülebilirlik olgusu çerçevesinde mimari tasarım çalışmalarının ortaya konulabilmesi için fonksiyonel bir malzeme olan biyoplastiklerin uygulama alanlarının araştırılmasıdır. Son yüz yıldır özellikle gelişmekte olan ülkeler tarafından üretim süreçlerinde yoğun olarak kullanılan plastik malzemeler; çevre kirliliği, ekolojik sorunlar, doğada zararlı madde birikimine neden olma gibi dezavantajlarına rağmen, elastikiyet, kolay şekil alma ve ekonomik olarak uygunluk gibi nedenlerden dolayı tercih edilmektedir. Ancak plastik malzeme kullanımı ile hızlı kalkınma amacıyla ekonomik gelişme sağlarken bu malzemelerin ekolojik olarak ortaya koyduğu olumsuz etkiler göz ardı edilmiştir. Bu bakış açısı ve diğer birçok faktöründe eşliğinde yoğun olarak yaşanan çevre sorunlarındaki artış sürdürülebilir bir malzeme olan biyoplastiklerin sentetik malzemelere göre çevreye çok daha az zarar verdiğini ortaya koymuştur. Bu çalışmada plastik gibi geleneksel sentetik malzemeler yerine çevre dostu ve doğada kısa zamanda çözünebilen bitkisel hammaddelerden olan biyoplastiklerin mimari ve tasarım alanında yenilikçi bir malzeme olarak kullanım olanakları araştırılmıştır. Bu sayede yenilikçi ve çevre dostu malzemelerin kullanımı ile mimar ve tasarımcılara ekolojik temelli sürdürülebilir bir bakış açısı kazandırmak ve farkındalık sağlamak hedeflenmektedir. Not: Bu çalışma İstanbul Aydın Üniversitesi Kapsamında Yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Biyoplastik, Sürdürülebilirlik, Yenilikçi Malzeme 


Keywords: