BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Sertaç KARSAN ERBAŞ, Togan TONG
BOŞLUK ALANI-TABAN ALANI ORANLARININ ENERJİ VERİMLİLİĞİ AÇISINDAN SAYISAL ORTAMDA DÜZENLENMESİ İÇİN BİR KODLAMA ÖRNEĞİ
 
Enerji verimliliği bütün disiplinler için hem maliyet hem de sürdürülebilirlik açısından ele alınması gereken en önemli kavramlardan birisidir. Yapı sektörü ve binalar enerji kaynak tüketiminde önemli bir paya sahip olduğundan bu sektör için de yenilenebilir enerji kaynakları kullanımı zorunlu hale gelmiştir. Dolayısıyla yapılar için enerji verimliliğinden bahsetmek önemlidir. Yapılarda enerji verimliliğinden söz edebilmek için ısı kayıpları minimum düzeyde, ısı kazançları maksimum düzeyde olmalıdır. Mevsimsel değişikliklere göre kışın az ısıtma, yazın az soğutma sağlayarak ısıya bağlı enerji kayıplarını en aza indirebilmek önemlidir. Isı kaybının en çok oluştuğu yapı yüzeyindeki saydam bileşenlerin fiziksel ve ısısal özellikleri yapının performansını etkileyen özelliklerdir. Soğurma, geçirme ve yansıtma olarak sıralanan bu özellikler yapının türüne göre saydam bileşenin malzeme seçimini belirlemektedir. Amaç bir yapının enerji performansını belirli bir referans aralığında tutmaya yardımcı olacak bir kodlama model önerisi getirmektir. Bu model önerisinde ısı kayıp ve kazançlarının hesaplanması ve hesaplamalar sonucu bir hacim içinde yönlere bağlı olarak yüzeylerde en uygun saydam bileşen oranının taban alanına oranının belirlenmesi hedeflenmektedir. Model önerisi ısı yalıtımı için referans olmayıp enerji performansını artırmak ve erken tasarım aşamasındayken tasarımcıya bir öngörü oluşturmayı hedeflemekte ve tasarım kararlarının alınmasını kolaylaştırmayı amaçlamaktadır

Anahtar Kelimeler: Algoritma, Enerji Verimliliği, Kodlama 


Keywords: