BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Özge URUK, Abdullah KELKİT
ÇANAKKALE SAVAŞLARI GELİBOLU TARİHİ ALANI’NDA ANMA MEKÂNLARI VE TASARIM UNSURLARI
 
Çanakkale Muharebeleri'nde şehit düşen binlerce askerimiz zorlu şartlar altında defnedilmiştir. Canı pahasına vatan savunması yapan binlerce askerimiz bölgelerine yakın yerlerde ve sargı yerlerinde toplu şekilde gömülmüşlerdir. Günümüze kadar ulaşmış olan bu gerçek şehitliklerimizin bir kısmı ihya edilmiş, anıtlar ve anma mekânları tasarlanmıştır. Çanakkale Cephesinde farklı milletlerden askerler savaşmış olup İngiliz, Fransız, Avustralya, Yeni Zelanda askerleri de bizim topraklarımızda can vermişlerdir. Savaş esnasında hayatını kaybeden yabancı askerler adına da anıtlar ve mezarlıklar bulunmaktadır. Bu anıt ve mezarlıklarda da her yıl anma törenleri düzenlenmekte ve yılın diğer dönemlerinde de kendi milletlerinden gelen ziyaretçileri ağırlamaktadır. Bu derece ulusal ve uluslararası öneme sahip olan Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı’nda bulunan savaşın mahal olduğu ve izini bıraktığı alanları yaşatmak amacıyla günümüze kadar çeşitli uygulamalar yapılmıştır. Bu uygulamalar tarihi yapılarda restorasyon çalışmaları, şehitlerimiz adına anıtların yapılması, şehitliklerin ihya edilmesi ve diğer bakım-onarım çalışmalarıdır. Anma mekânları düzenlemelerinin ortak amacı bugün var olmamızı sağlayanları hatırlamak ve onurlandırmaktır. Toprak altında yatanları toprak üstünde yaşatmak için çeşitli düzenlemeler yapılmıştır. Bu sebeple anma mekânlarının tasarımı büyük önem kazanmaktadır. Bu çalışmada, yapılan bu düzenlemelerin şehitlerimize layık olma düşüncesiyle maneviyatı, saygıyı, minneti en iyi anlatan yeni mekân düzenlemeleri yapmak amacıyla tasarım kriterleri ve mevcut anma mekânlarının tasarım unsurları üzerinde durulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Çanakkale Savaşları, Gelibolu, tarihi alan, anma mekânı, şehitlik, peyzaj düzenleme 


Keywords: