BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Tuba Gizem AYDOĞAN, E. Figen İLKE
ÇOCUK DOSTU KENTLER
 
Son zamanlarda dünya çapında çocuk ve çocukluk kavramı dikkat çeken bir konu olmuş ve birçok alanda insanlar, çocuklar ve çocuklarla ilgili olanlar üzerine fikirler üretmeye başlamışlardır. Tarih öncesinden günümüze kadar çocuk ve çocukluk kavramlarına bakış açısı çeşitlilik göstermiş, çocuklar yüzyıllar boyunca farklı toplumsal değer ve yargılarla karşı karşıya kalmışlardır. Geçmişte yetişkinlerden ayrı düşünülmeyen çocuklar özellikle 20. Yüzyıl’dan itibaren dikkat çeken bir konu haline gelmeye başlamıştır. Bu çarpıcı farklılığın en büyük nedenleri modern dünyanın getirisi olan temelde nüfus artışı olmakla beraber sanayileşmenin ve kentleşmenin yol açtığı kentsel anlamda her türlü günümüz problemleridir. Artan bilimsel araştırmalarla birlikte çocukların yetişkinlerden ayrı olarak düşünülmesi gerektiği kanısına varılmıştır. Çocukların fiziksel, zihinsel, sosyal ve duygusal zeka ve becerilerinin çok hızlı gelişim göstermekte olduğu ve bu gelişimleri destekleyecek farklı ihtiyaçlara sahip oldukları anlaşılmıştır. Birçok alanda olduğu gibi tasarım ve planlama açısından da dünya çapında çocukların ihtiyaçları anlaşılmaya çalışılmakta ve bu ihtiyaçlara uygun tasarım ve planlama için çocuk odaklı fikir ve projeler üretilmektedir. Bu araştırmada öncelikle çocuk dostu kentlerle ilgili olarak dünya çapındaki konferanslar, yasalar ve projelerden bahsedilmektedir. Ardından başarılı birkaç proje üzerinden, çocukların fiziksel, zihinsel, sosyal ve duygusal zeka gelişimlerini destekleyecek, çocuklara en iyi hizmeti verebilecek tasarım ve planlamanın nasıl olması gerektiği ve çocukların açık alanda oyun gereksinimlerinin ve fiziksel hareket özgürlüğüne olan ihtiyaçlarının nasıl karşılanabileceği irdelenmektedir. Bu çalışma Prof. Dr. E. Figen İLKE tarafından danışmanlığı yapılan Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü “Fen Bilimleri Enstitüsü”nde yürütülen Tuba Gizem AYDOĞAN’ın “Peyzaj Mimarlığı Açısından Çocuk Dostu Kentler” Konu Başlıklı, Yüksek Lisans Tez çalışmasından türetilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Çocuk Dostu Kentler, Çocuk ve Kent İlişkisi, Çocuk Oyun Alanları, Peyzaj Tasarım ve Planlama 


Keywords: