BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Mazhar Tuğsen Ulusoy, Alper Sağlık
ÇOMÜ TERZİOĞLU YERLEŞKESİ BİTKİ TÜRLERİNİN ORMAN YANGINI RİSKİ AÇISINDAN İNCELENMESİ
 
Günümüzde doğal afetler yangınlar sel kuraklık büyük hava olayları insanoğlunun karşılaştığı ve baş etmekte zorlandığı olaylardır. Bu olaylara zemin hazırlayan hem iç hem de dış faktörler vardır. İç faktörler doğal lokasyonda olan ve insanların kendi yaptıkları hatalardan, yanlış seçimlerden ve bilgisizlikten kaynaklanmakta. Dış faktörler ise küresel olarak insanoğlunun dünya yaşamına verdiği düzeni değiştiren zararlardan kaynaklanmaktadır. Bu zararları azaltmak bazen mümkün olmakta ama geri dönüş çok uzun yıllar almaktadır. Bununla ilgili olarak Çanakkale ilinde orman yangınlarıyla mücadele etmekte ve her geçen sene daha zorlaşmaktadır. Çünkü küresel ısınma, iklimlerin değişmesi zaten zorlayıcı olan koşulları daha da zorlaştırmakta, insanların alışagelmiş mücadele yöntemlerini bazen değiştirmesine bazen de daha fazla emek harcayarak mücadelesini sürdürmesini gerektirmektedir. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi yerleşkesi kuruluş yeri olarak orman ağaçlarıyla çevrili, hem doğal yapısı hem de manzarasıyla büyük bir rekreasyon alanını andırmaktadır. Bu güzelliğin bir bedeli olarak Çanakkale ilinin ortalamanın üzerinde rüzgar alması ve etrafında orman oluşundan dolayı ÇOMÜ yerleşkesi yangın açısından riskli bir konumdadır. Bu riskin yapılabilecek çalışmalarla en aza indirilmesi ve bir orman yangını öncesi alınabilecek önlemler önem arz etmektedir. Bu çalışma yerleşkenin durumunu, olabilecek risk faktörlerini ve bunu azaltmak için yapılabilecek tasarımsal çalışmaları incelemek, çıkabilecek bir olası orman yangınında yapılacak işleri mücadele yöntemini ve düşünme tarzını belirlemek, olası bir yangın öncesi alınabilecek tedbirleri, yangın anında yapılacakları ve sonrasında yapılacakları araştırmaktadır. Bu proje benzer ölçekle yapılan çalışmalarda; kentlerde kurulan yeni yerleşim yerlerini, orman içi siteleri, turizm merkezlerini ve iş alanlarında da bir örnek çalışma olması, mimarı ve tasarımsal olarak yapılacaklar için rehber olması amacıyla hazırlanacaktır.

Anahtar Kelimeler: Orman Yangınları, ÇOMÜ, Yangınla Mücadele 


Keywords: