BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Özge ÜRTEKİN
DANS VE BEDEN İLİŞKİSİNİN MEKANA İZDÜŞÜMÜ
 
Sanatın içinde var olan disiplinler, insandan, toplumdan, çevreden beslenerek ve yaratıcılıkla harmanlayarak ortaya bir eylem koyar. Her disiplin bağımsız gibi görünse de insanı temel alan diğer disiplinlerden etkilenir ve bu şekilde kendini geliştirir. Ortak değerlere ve etkileşime sahip dans ve mimarinin kendine özgü bir dili ve disiplini vardır; ancak birbirlerini beslemekte, desteklemekte ve geliştirmektedir. Çalışmada, insanla birebir iletişime geçen dans disiplininde mekanın yeri araştırılmıştır. Dans ve mimarlık disiplinin hangi alanlarda yollarının kesiştiği, birbirini nasıl desteklediği, geliştirdiği sorularına cevap aranmıştır. Dans ve mimarlık mekanı kullanma noktasında aynı dili paylaşırlar. Her iki disiplin de kendilerini tanımlamak için katı cisimleri ve mekanı dönüştürür. Aynı zamanda bu iki farklı disiplin, zaman ve mekan ortak paydasında buluşurlar. Her disiplinde var olan mekan, aynı zamanda mimarlıkta kullanılan temel unsurdur. Mimarlıkta ele alınan mekân, mekânın tanımlanması, ergonomi, beden, bedenin hareketi, bütünlük, ritim vb. kavramların dansta da temel alındığı görülmektedir. Her iki disiplin içinde mekansal verilerin keşfedilmesi için bedensel farkındalığın gelişmiş olması gerekmektedir. Mekanın potansiyelini ve sınırlarını, bedeni temel öğe olarak kullanan dans aracılığıyla sorgulamanın, mimari tasarımda bedensel farkındalığı arttırabileceği düşünülmektedir. Bu bağlamda araştırmada çoğunlukla mimarlığın konusu olan mekan, dansın içinde nasıl tanımlanır sorusuna cevap aranmış, bu soru bağlamında mimarlık alanında alışkın olduğumuz mekan kavramına, dansın içinden bir bakış açısıyla yaklaşılmıştır. Dans mekanında mimari bilgilerden yararlanılması gibi, mimarlıkta da dans disiplininin deneyimlerinden yararlanmak; bu sayede mimarlığın perspektifini genişletmenin mümkün olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Kelimeler: Dans, Mekan, Mimarlık, Beden, Zaman, Hareket. 


Keywords: