BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Merve ERSAN, Burcu Havva AKÇAGÖZ
DİJİTAL ORTAMDA TASARIM VE ÖZGÜNLÜK
 
20. yüzyılda bilgisayar ve iletişim teknolojilerinin yaygınlaşması ile sanat ve tasarım da bu ilerlemeye ayak uydurmuş ve ağırlıklı olarak bilgisayarın kullanıldığı üretim biçimleri ortaya çıkmıştır. Bireyler artık teknik bilgi ve teknolojiye dayanarak profesyonel çizimleri, 3 boyutlu modellemeleri hızlı ve etkin bir şekilde yapabilir hale gelmiştir. Teknoloji her daim ilerlerken kitle ve bireysel iletişimin en önemli araçlarından olan internet ise tasarım üretimini ve sunumunu kendi bünyesine taşımış; internet ve sosyal medya tasarımların sunumu açısından vazgeçilemez hale gelmiştir. Eskiye göre zor olan ve zaman isteyen tasarım süreçleri yeni çağın olanakları ile kolaylaşmış; tasarımın konusu ve etki alanı artmıştır. İlerleyişi her an devam eden teknoloji, sanat ve tasarımla birleştiği noktada bu alanları genişletmiş; yeni oluşumlar, anlayışlar meydana getirmiş; üç boyutlu tasarım, uygulama tasarımı, etkileşim tasarımı, kullanıcı deneyimi tasarımı, video haritalama, low poly gibi birçok yeni tasarım alanı doğmuştur. İnternet ortamındaki hızlı gelişmeler; bireyleri içerik üretebilir, ürettiği içeriği saniyeler içinde sunabilir ve eserlerini farklı platformlarda sergileyebilir hale getirmiştir. Toplumun her alanını etkileyen ve değiştiren dijitalleşme, tasarım üretimini de etkilemiştir. Tasarımcılar artık teknolojiyi kullanarak çalışmalar üretip bu çalışmalarını birçok platformda; dünyanın en uzak yerindeki izleyiciye bile saniyeler içinde ulaştırabilme ve yine saniyeler içinde geribildirim alabilme imkanına kavuşmuştur. Ancak tüm bu kolaylık ve yeniliklerin içinde birtakım sorunlar da ortaya çıkmıştır. Dijital ortamda üretilen birçok özgün tasarımın yanı sıra; bilgisayar, internet ve belirli yazılım programlarına sahip olabilen herkesin tasarım alanında üretim yapabilir olması, görsel bir kaosu da beraberinde getirmiştir. Bu araştırmada dijital çağın tasarımcıya sunduğu olanaklar, günümüzde yaşanan gelişmeler bağlamında incelenmiş, olumlu ve olumsuz yönleri ile dijitalleşmenin etkileri irdelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Dijital tasarım, özgünlük, sosyal medya, yeni medya 


Keywords: