BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Göksu YILDIRIM, Nevnihal ERDOĞAN
DOĞAL TAŞ VE MERMERİN GÜNÜMÜZ MİMARİSİNDE KULLANIMI: BURSA ARGÜL WEAVE ÜZERİNDEN İNCELENMESİ
 
Doğal taş ve mermer, türü çıkarıldığı bölgeye göre farklılık gösterse de dünya üzerinde yapım malzemesi olarak kullanılan en eski malzemelerden biridir. İnsanoğlunun yaşayışını, günümüze kadar ulaşan sürede fazlasıyla etkilemiştir. Günlük hayatın her alanında bu malzemeden yapılmış farklı aletlere, kaplara, silahlara, takılara, heykellere, süslemelere, farklı özellikteki yapı taşlarınında, yapıların kaplama materyalinde ve strüktüründe rastlamak mümkündür. Ancak zamanla çok daha hafif, ekonomik, yapımı ve işlenmesi kolay malzemelerin keşfedilmesi ile doğal taş ve mermer, ana yapım malzemesi olarak geri planda kalmaya başlamıştır. Bu durum her ne kadar malzemenin mimari tasarımlarda kullanımını azaltmış olsa da tamamen bu malzemeden vazgeçildiğinin göstergesi değildir. Günümüzde doğal taş ve mermerin yapısal olarak mimari tasarımlarda kullanımı sınırlı olup bu malzemeye dış ve iç mekân zemin kaplamalarında, duvar kaplamalarında, peyzaj elemanlarında, ıslak hacimlerde, banyo ve mutfak tezgahlarında, süs eşyalarında ve mobilya tasarımlarında karşılaşmak mümkündür. Bu çalışmada, taşın nitelikleri ve tarihsel olarak kullanımı ele alınmış olup, bir taş türü olan mermerin günümüz mimarisinde kullanımı bir çağdaş mimarlık örneği olan ve Bursa’da yer alan Argül Weave üzerinden incelenmiştir. Hangi tür taş malzemenin mimari tasarımın hangi özellikleri nedeniyle kullanıldığı belirtilmiş, estetik duruşları ve uygulama detaylarına bakılmıştır. Günümüzde diğer malzemelerin keşfi ile geri plana atıldığı düşünülen doğal taş ve mermerin şu anki şartlarda mimari tasarımlarda kullanımının bir örnek üzerinden incelenmesi, malzemenin daha iyi anlaşılacağı ve uygulamada karşılaşılması muhtemel olan genel sorunlara karşı bir bakış açısı kazandıracağı belirtilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Doğal Taş, Mermer, Mimari tasarım, Argül weave 


Keywords: