BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Demet PARLAK, Haldun ŞEKERCİ
ENDÜSTRİYEL TASARIM BAĞLAMINDA DEKORATİF EV EŞYALARI ; AYDINLATMA ELEMANI TASARIMLARI
 
Endüstriyel tasarım, seri olarak üretilebilen, kullanıcıların fonksiyonellik anlamında isteklerine karşılık verebilen, hedef tüketici faktörlerine göre ürünlerin tasarlanma evresidir. Endüstriyel tasarımda aynı zamanda işçilik ve ürün maliyetlerini oldukça düşürmeye yönelik tasarımlar yapılması gerekmektedir. Endüstriyel tasarımcı ise ürünün işlevselliğine, tüketici ile olan uyumuna güvendiği ürünlerin tasarlanıp üretilme sürecinde görev almaktadır. Endüstriyel tasarım, birçok farklı alanda kullanmış olduğumuz ürünlerin tasarım evrelerinde yer almaktadır. Bu anlamda hem işlevsel hem de estetik tasarım ürünü olan dekoratif ev eşyaları da bu gruba dahildir. Dekorasyon, en kullanışlı ve şık tasarım ürünlerinin yaşanılan yerlere konumlandırılmasıdır. Dekorasyon ürünleri, evleri, ofisleri, alışveriş merkezleri gibi yerleri daha iyi bir görünüm kazandırmaya yarayan ürünlerdir. Dekoratif ev eşyaları, cam, seramik, ahşap ve metal gibi pek çok farklı malzemeden üretilmektedir. Dekorasyon ürünleri denildiğinde aklımıza gelebilecek ürünler arasında heykeller, vazolar, aydınlatma ürünleri gibi ürünler sayılabilmektedir. Evde kullanılan dekoratif aydınlatma elemanları ürünlerinde en çok tercih edilen malzemelerden biri de metal ve seramiktir. Aydınlatma tasarımı zaruri bir ihtiyaçtır. İyi yaşam standartları için gereklidir. Işık, insan hayatında çok önemli bir role sahiptir. Psikolojik olarak insanları iyi hissettirir, dinlendirir, motive eder bazı zamanlarda da mutsuz edebilir. Bu sebeple aydınlatma araçları tasarlanırken mekan, zaman ve kullanıcı düşünülerek tasarlanmalıdır. Ev içinde kullanılan aydınlatma araçlarından bazıları; avizeler, lambaderler, abajurlar ve apliklerdir. Yapılan bu araştırma kapsamında, endüstriyel tasarım bağlamında yapılan dekoratif ev eşyaları kategorisinde yer alan aydınlatma elemanı tasarımları örneklerle anlatılmaktadır. Çalışmanın materyalini endüstriyel tasarım kapsamında tasarlanan ev içinde kullanılan dekoratif metal ve seramik aydınlatma elemanları oluşturmaktadır. Çalışma literatür taraması yapılarak verilerin düzenlenip sonuçların çıkartıldığı nitel yönteme dayalı tarama modelidir. Araştırma ev içinde kullanılan metal ve seramik dekoratif aydınlatma elemanlarıyla ilgili elde edilen veriler ile sınırlıdır. Veriler amaç doğrultusunda düzenli bir biçimde verilmiştir. Elde edilen veriler doğrultusunda; endüstriyel tasarım, dekoratif eşyalar ve metal malzeme, seramik malzeme, dekoratif eşyaların çeşitleri, aydınlatma tasarımının önemi, tanımı ve tarihçesi ve metal ve seramik aydınlatma elemanları örnekleri ele alınmıştır. Dekoratif ev eşyalarından metal ve seramik aydınlatma ürünleri özgün nitelik gösteren tasarım öbeklerinden 20 tanesi incelenmiştir. Çalışma kapsamında yer alan bulgular görsel öğeler ile desteklenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Endüstriyel Tasarım, Dekorasyon, Metal, Seramik, Aydınlatma 


Keywords: