BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Cengiz TAVŞAN, Ayşegül ÇELENK
GELECEĞİN MİMARİSİ ALTERNATİF YAŞAM MEKANLARI
 
Giriş: Mimarlık gelişen teknoloji ile beraber bilim, matematik, mühendislik gibi alanlarda birçok gelişim sağlamıştır. Dünyaya ve insanların yaşam şekline etki eden mimarlık, geleceğe de ışık tutmaktadır. Günümüz ve gelecek mimarlığı ise; teknolojiyi, doğayı ve insanı ele alarak daha iyi yaşam koşulları oluşturmak ve geliştirmek için çalışılmaktadır. Artan popülasyon, kirlilik ve diğer negatif değerler; alternatif yaşam alanları gereksinimini doğurmuştur. Alternatif yaşam alanları; gelişen teknoloji ile beraber birçok soruna cevap bulabilmektedir. Mimarlar ve diğer bilim insanları yaşam alanlarının iyileştirilmesi, çeşitlendirilmesi ve olası doğal felaketlerde alternatif çözümlerin bulunabilmesi amacıyla interdisipliner çalışmalar yapmaktadır. Yapılacak olan her mimari yapının, doğayı koruma amacı olması ve sürdürülebilir yaşamı desteklemesi için her veri değerlendirilmektedir. Teknolojik gelişme mimarlıkta; analizi, alternatif çözümleri, doğal verilerin kullanımı ve koruma özelliklerini de arttırarak bu sorunlara çözüm olmaktadır. Bu araştırma ise; yaşam boyunca oluşan negatif etki ve koşulların, alternatif yaşam alanları aramaya yöneltmesini ve tasarımcıların bu konu üzerindeki çalışmalarının önemini anlatmaktadır. Bu bağlamda, yapılan çalışmaların gelişimini arttırmak amacıyla en temel başlangıç olan eğitim göz önüne alınmıştır. Tasarımcıların bu konudaki çalışmalarına yardımcı olmak amacıyla mimarlık eğitiminde bu verilerin nasıl kullanılacağı, nasıl analizi edileceği ve mimari proje tasarım sürecine nasıl etki edeceğine yönelik yeni bir bakış açısı kazandırılmıştır. Çalışma sonunda tasarımcıya hangi yöntem ve tekniklere dikkat edilmesi gerektiğine dair bir yol haritası olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Alternatif Mekanlar, Sualtı Yaşam, Mimari Eğitim 


Keywords: