BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Okay GÖNÜLOL, Müjde ALTIN
GÜNEŞ BACASI VE CFD SİMÜLASYONU YARDIMI İLE MODELLENMİŞ ÖRNEKLERİNİN İNCELENMESİ
 
Dünya nüfusunun artmasıyla konut ve ticaret amaçlı kullanılan binalara talep artmaktadır. Bu artış aydınlatma ve düzgün havalandırma ihtiyaçlarındaki artışa da sebep olmaktadır. Genelde doğal havalandırma yöntemleri, standart yapım yöntemleri ile inşa edilmiş binalarda pek etkili olamamaktadır. Bu nedenle ısıtma, iklimlendirme ve havalandırma gibi ihtiyaçları karşılamak için fanlar ve klimalar gibi elektrikli gereçlerin kullanımı zorunlu hale gelmektedir. Dünya çapında en fazla enerji inşaat sektöründe harcanmaktadır ve bu harcanan enerjinin çoğunu mekanlarda ısıtma, soğutma ve havalandırma için harcanan enerji oluşturur. Günümüzdeki küresel ısınma ve iklim krizi nedeni ile de bu enerjinin yarısından fazlası artık mekanların soğutulması için harcanmaktadır. Konfor koşullarını sağlarken pasif tasarımdan yararlanmak bu amaçla kullanıla fan ve klima gibi elektrikli aletlerin kullanımını azaltacağından büyük bir enerji tasarrufu sağlayacaktır. Mekanın serinletilmesi ve havalandırılmasında doğal havalandırma yöntemlerinin kullanması yaz yüklerinde enerjiden tasarruf etmenin etkin yöntemidir. Güneş bacası, özellikle nemli sıcak iklimler gibi rüzgarı mekan içerisine almakta zorlanılan bölgelerde, doğal havalandırmayı etkin bir biçimde kullanarak, bunun için kullanılacak enerjiden tasarruf ettiren, başarılı bir doğal havalandırma yöntemidir. Son yıllarda, Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (CFD) simülasyonu; ölçek ve tam deneye kıyasla yeniden modelleme ve simülasyon avantajları sunarak sınırsız tekrarlanabilirliğe izin verdiği, uzun vadede maliyet ve zaman tasarrufu sağladığı için doğal havalandırma çalışmalarında popüler yöntemlerden biridir. Bu çalışmada güneş bacası ve binalarda kullanımı hakkında bilgi verilip daha sonra CFD simülasyonu kullanılarak yapılmış örnekleri ortaya koyarak incelenecektir.

Anahtar Kelimeler: Enerji Etkin Tasarım, Doğal Havalandırma, Güneş Bacası, CFD Analizi 


Keywords: