BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Muhammet Emin TOKER, Ufuk Fatih KÜÇÜKALİ
İSTANBUL İÇİN KENTSEL YEŞİL ALANLARIN OLUŞTURDUĞU YEŞİL KORİDOR GÜZERGAHLARI ÖNERİSİ
 
Araştırma kapsamında yıllardır kentsel gelişim süreçleri içerisinde yıpranan İstanbul kenti incelenmiş olup ekolojik denge içerisinde oluşturulabilecek yeşil koridorlarla kentin ekolojik denge adına yaşadığı olumsuzluklar minimize edilmeye çalışılmıştır. Araştırmada yeşil koridor kavramı işlev ve yararları, uygulanabileceği ölçek gibi kavramlarla beraber dünya üzerindeki örnekleri ve gelişim süreçleri açıklanmıştır. Ardından edinilen bulgular ve bu bulgular ışığında yapılabilecek koridor önerileri oluşturulmuştur. Buna bağlı olarak seçili lokasyonda kent dokusuna uyumlu olacak şekilde oluşturulabilecek yeşil koridor güzergahı planlama örnekleri incelenip ekolojik planlama kriterleri irdelenmiştir. Sonuç olarak İstanbul gibi tarihi ve jeopolitik önemi yüksek olan bir kentin dokusunun kentsel gelişim süreçleri içerisinde parçalanmış olan habitatının ekolojik dengeyi göz önünde bulundurarak tekrardan kent dokusuna uyumlu hale getirilmesi ve bununla beraber mevcut kent dokusunun oluşturduğu ekolojik olumsuzluklar yapılabilecek yeşil koridorlar ile minimize edilerek kent sakinlerine sağlayacağı rekreasyon alanlarının önemini belirlemektedir. Bu amaçla yeşil koridor, ekoloji, ekolojik planlama, kentsel ölçekte uygulanabilirliği gibi temel kavramlar üzerinde açıklamalar yapılarak Dünya’da uygulanmış örnekleri incelenmiş ve bu örneklerden yola çıkarak belirli planlama kriterleri irdelenmiştir. Akabinde kent dokusunun kentsel gelişim süreci adı altında yıllar içinde uğradığı dejenerasyonu ekolojik denge gözetilerek minimize etmek adına yapılabilecek tasarım örnekleri sunulup incelenmiştir. Sonuç olarak küresel ölçekte önemli bir metropol olan İstanbul için doğal kaynakların sürdürülebilirliği ve kentsel konfor özelliklerinin sağlanabilmesi için evrensel ekolojik planlama kriterlerine uyumlu bir ekolojik master planın yapılması gerekliliği ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler: Yeşil Koridor, Ekolojik Denge, Ekolojik Planlama, Ekolojik Tasarım, Ekoloji 


Keywords: