BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Mustafa ÇİZMECİOĞLU
İSTANBUL’DA TOPLU ULAŞIM’IN ENTEGRASYONUNUN TASARIMI
 
Şehirleşme birlikte yaşamanın sağlanmasıdır ki toplu ulaşım bunun en tipik örneklerinden biridir. Toplu ulaşım, mobilite ve hareketliliğinin sağlandığı, damarlar da akan kan gibi afet durumunda da bir çıkış konumundadır. Şehir ve bölgeler tasarlanırken insanımızı önceleyen ve o bölgelerin ruhuna uygun ulaşım sistemlerinin tam entegrasyonu ve yeniden tasarlanması gereklidir. Tarihi ve kültürel zenginlikleri ile 15 milyondan fazla insanın yaşadığı, ‘Dünya’nın İncisi ve Türkiye’nin Kalbi’ olan, Asya ile Avrupa Kıtası arasında köprü konumundaki İstanbul’un bir numaralı sorunu hala ulaşımdır. İstanbul’da karayolu ağı ile toplu taşıma sistemlerinin yaygınlığı günümüzde tercih edilen olsa da, yakın gelecekte raylı sistem ana omurgası çerçevesinde toplu ulaşımın yeniden planlaması ve tüm modların bu omurgaya zaman, sefer, hat, güzergah ve ücret(bilet) entegrasyonu ile bağlanması sağlanacaktır. Ancak yapılan gelişmelere karşın entegrasyon çalışmalarına ilişkin ihtiyacın yeterince karşılanamamasından dolayı şikayetler olabildiğince gelmekte ve yaşanan sorunlar birbiri ardına dizilmektedir. İstanbul halkının toplu taşımaya ilişkin şikayetlerini esas alarak ele aldığım Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün çalışma alanı içeresindeki ticari araçlara (ticari taksi, minibüs, dolmuş, servis) yönelik denetim çalışmalarından edinilen bilgiler ve vatandaşlarımızın yolculuk deneyimlerinin detaylandırılarak İstanbul’da vatandaşlarımızın evinden iş yerine güvenlik, konfor, en az iş gücü kaybı ve zamanla gidebilmesi için entegrasyon çalışmalarına yönelik bir tasarım modelinin yapılması öngörülmektedir. Planlanan bu tasarım modelinde İstanbul genelinde özellikle Anadolu yakasında vatandaştan gelen ticari toplu taşıma araçlarıyla ilgili ticari araçlar(ticari taksi, minibüs, dolmuş, servis) yönelik denetim çalışmalarındaki olumsuzlukların ve şikayetlerin en aza indirilmesi, çözümün hızlandırılması, eğitim ve uygulamaların yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Toplu Taşıma, Entegrasyon, Tasarım 


Keywords: