BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Artuğ Anıl SAĞIR
KABARTMA VE YAKMA BASKI TEKNİKLERİ İLE BRODE EFEKTLİ KUMAŞ TASARIMI
 
Dünya genelindeki en rekabetçi sektörlerden biri olan tekstil ve hazırgiyim sektörü sürekli bir değişim ve gelişim halindedir. Sektörde rekabet faktörleri; yeni ve güncel tasarımlar, mühendisliğe bağlı teknik gelişmeler, doğaya ve insana duyarlı üretim metodlarının kullanımı ve fiyatlandırma olarak sıralanabilmektedir. Özellikle; tasarım alanındaki çalışmalar, markalaşma hareketleri, hedef kitleye yönelik odaklanmış araştırmalar, dijital dönüşüm ve sürdürülebilirlik çalışmaları katma değer üretmek ve rekabet gücü kazanmak adına büyük önem taşımaktadır. Genel hatlarıyla bakıldığında tekstil sektörünün petrol endüstrisinin ardından çevreye en çok zarar veren 2. sektör oluşu dikkat çekmektedir. Çevre dostu hammaddeler ve kimyasalların kullanımı ile sürdürülebilir üretim süreçlerinin teşvik edilmesi artık ülkeler için zorunluluk haline gelmektedir. Bu bildirinin amacı; şirket olarak yapılan pazar ve AR-GE araştırmaları neticesinde, hammadde kullanımının ve enerji sarfiyatının yoğun olduğu brode ürünlere alternatif olarak çeşitli baskı teknolojileri ve metodlarını harmanlayıp, trendlere uygun güncel tasarımlara ve düşük çevresel etkiye sahip ürünlere ulaşılan projemizin süreç ve sonuçlarının paylaşılmasıdır. Ürün tasarlama aşamasında yapılan toplantılar sonucu maliyet analizleri yapılmış, performans testleri tamamlanmış, mühendislik açısından üzerinde düşünülmüş ve tasarım ekibinin tasarlayıp onayladığı ürünler ortaya çıkarılmıştır. Ortaya çıkarılan ürün yelpazesi piyasaya sunulmuş, gerekli yeterlilikleri ve beğeniyi kazanmış bir koleksiyon olup en başta arzulanan özelliklere sahip olmuştur. Yapılan çalışma temel alınarak her zaman için geliştirilmeye açık bir proje olarak düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Tekstil, Tasarım, Baskı, Brode, Sürdürülebilirlik, Trend Araştırması 


Keywords: