BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Elif ŞATIROĞLU, Elif BAYRAMOĞLU
KENT PARKLARININ EVRENSEL TASARIM KRİTERLERİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ: ORDU İLİ ÖRNEĞİ
 
Kentsel mekânlarda herkesin yaşanabilirdik düzeyinin yükseltilmesi, bu mekânların erişilebilir hale getirilmesi ile doğrudan ilgilidir. Bu nedenle toplumsal ve fiziksel çevre, planlama ve tasarım aşamasından itibaren, tüm insanların kullanım ve erişilebilirlik gereksinimlerini karşılayacak biçimde düzenlenmelidir. Bu kapsamda geliştirilen “evrensel tasarım”, “herkes için tasarım” ya da “peyzaj erişilebilirliği”son yıllarda üzerinde sıklıkla çalışılan kavramlardır. Evrensel tasarım, her durumda ve herkese eşit, erişilebilir ve kullanılabilir çevre, mekân yapı elemanı, ekipman ve ürün sunması bakımından diğer tasarımlardan farklıdır. Tüm insanlara yönelik, uyarlama ve özel tasarıma ihtiyaç duymayan ürün ve çevre tasarımı olarak tanımlanan evrensel tasarım kavramını anlaşılır kılmak ve yol gösterici olmak için yayınlanan kriterler doğrultusunda çalışma alanı olarak seçilen Ordu ili merkezinde “peyzaj erişilebilirliği” kavramı bir park örneğinde irdelenecektir. Seçilen park örneğinde peyzaj erişilebilirliği kavramının peyzaj mimarlığında nasıl uygulanması gerektiği araştırılmıştır. Park; konumu, ulaşım olanakları ve işlevler, donatılar (işaret levhaları, aydınlatma, bank vb.) ile bitkisel tasarım açısından irdelenmiştir. Parkta yer alan tüm işlevlerin (oyun alanı, dinlenme, yürüme mekânları vb.) ile donatı ve bitkisel materyali evrensel tasarım ilkelerine göre değerlendirilecektir. Ayrıca Çalışmada; gözlem ve konu ile ilgili literatürlere dayalı olarak yapılan araştırmalarla ”kentsel mekânlar, herkes için erişilebilir, kullanılabilir ve paylaşılabilir olması için nasıl kurgulanmalıdır, hangi özelliklerle donatılmalıdır?” sorusuna yanıt aranmıştır. Anahtar kelimeler: Kentsel Dış Mekân, Erişilebilirlik ,Evrensel Tasarım

Anahtar Kelimeler: Kentsel Dış Mekân, Erişilebilirlik ,Evrensel Tasarım 


Keywords: