BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Büşra ONAY, Candan KUŞ ŞAHİN
KENTSEL REKREASYON KAPSAMINDA ÇOCUK OYUN ALANLARINDA GÜVENLİK: ISPARTA AYAZMANA MESİRELİĞİ ÖRNEĞİ
 
Son yıllarda kentleşmenin hızla artması, kent insanının rekreasyonel taleplerini de önemli ölçüde artırmaktadır. Kent içerisinde yer alan bu rekreasyon alanları, kentin yoğun baskısından bunalan insanların biraz olsun rahatlaması için imkanlar sunmaktadır. Bu alanlar insanların hoşça vakit geçirmelerinin, rahatlamalarının yanında eğitimsel, psikolojik, sosyal ve fiziksel açılardan insanlara önemli faydalar sağlamaktadır. Rekreasyon alanları içerisinde yer alan çocuk oyun alanları; çocukların fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimini tamamladığı, çocuğun büyüme, keşfetme ve öğrenme sürecinde önemli bir yere sahip olan alanlardır. Çocuk oyun alanları planlanırken; çocukların yaş grupları, kullanım amaçları, zihinsel ve bedensel aktivite durumlarının yanında; çocukların gelişimi için gün içinde yapılan aktivitelere, çevre koşullarına ve yaşam şartlarına da dikkat edilmelidir. Bu çalışmada, Isparta kent merkezinde yer alan Ayazmana Mesireliği ve Gökçay Mesireliği örneğinde çocuk oyun alanları güvenlik açısından incelenecektir. Bu amaç doğrultusunda, konu ile ilgili literatür çalışması yapılacak, tasarım kriterleri irdelenecek ve çalışma alanındaki çocuk oyun alanları; NPPS (National Program for Playgrounds Safety) kuruluşu tarafından hazırlanan çocuk oyun alanları tasarlanırken göz önünde bulundurulması gereken kriterler dikkate alınarak hazırlanmış olan form üzerinden değerlendirilecektir. Değerlendirme sonucunda da öneriler sunulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Rekreasyon, Güvenlik, Çocuk oyun alanları, NPPS 


Keywords: