BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ömer GENÇ, Fatih ÖZDEMİR
KRİPTO SANAT BAĞLAMINDA DİJİTALLEŞMENİN SANATA ETKİSİ
 
Teknolojinin, daha önce hiç olmadığı kadar insan yaşamının vazgeçilmez bir parçası olduğu, içinde yaşadığımız dönem, dijital çağ olarak tanımlanabilir. Bu çağda, sanatın teknoloji ile olan ilişkisi de yoğun etkileşimleri nedeniyle farklı bir boyuta taşınmıştır. Teknolojik gelişmelerin ortaya koyduğu, sanatı da etkileyen, önemli yeniliklerden biri Blokzincir teknolojisidir. İnternet altyapılı bir teknoloji olan blokzincir, bloklar halinde şifrelenmiş verilerin, zincirlenerek daha sonra ulaşılabilir şekilde saklandığı dijital bir defterdir. Güvenlik, merkeziyetsizlik, kalıcılık, anonimlik gibi özellikleri ve varlıkların aracısız transferine olanak tanımasıyla, mevcut finansal sisteme alternatif bir ödeme yöntemi olarak ortaya çıkmıştır. Daha sonra geliştirilen Ethereum protokolü ve akıllı sözleşmeler ile kullanım alanlarını genişletilmiş ve değiştirilmesi mümkün olmayan, dijital varlık diye ifade edebileceğimiz, emlak, spor, sanat, finans gibi pek çok farklı kullanım alanına sahip olan NFT kavramının ortaya çıkmasını sağlamıştır. Dijital varlığın özgünlüğünün ve biricikliğinin onaylanmasını mümkün kılan NFT, sonsuz sayıda kopyalanabilen sanat eserlerinin, biricikliği sorununa da çözüm getirmiştir. Blokzincir ve NFT teknolojileri, günümüzde varlığı her alanda güçlü bir şekilde hissedilen dijitalleşme olgusunun, sanat üzerindeki etkisinin bir sonucu olarak, dijital veya dijitalleştirilmiş olan sanat eserlerinin, akıllı sözleşmeler ile dijital ortamda sertifikalandırılarak, alım satımı ve sahiplenilebilmesi anlamına gelen kripto sanat kavramının ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu çalışmada, içinde bulunduğumuz dijital çağın, sanat ve teknoloji arasındaki etkileşimi ve ilişkiyi daha da artırarak, yeni sanatsal bakış açıları ve sanat alanları ortaya çıkmasına neden olduğu ifade edilmektedir. Blokzincir, NTF ve Kripto sanatın, sanata, sanatçıya ve sanatın geleceğine yön verebilecek kavramlar olarak karşımıza çıktığı görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Dijital Sanat, Blokzincir, NFT, Kripto Sanat 


Keywords: