BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Mine TOPÇUBAŞI ÇİLİNGİROĞLU
KÜLTÜREL MİRAS KORUMADA ETKİ DEĞERLENDİRMELERİ
 
Türkiye’de kültürel miras etki değerlendirmeleri uluslararası gelişmelere paralel olarak 2000li yıllardan sonra gündeme gelmiştir. Kültürel mirasın sürdürülebilir korunmasında özellikle dünya miras alanlarında etkin şekilde kullanılan bir araç olarak karşımıza çıkan bu olgu, dünyada pek çok ülkede mevzuatta karşılık bulmaktadır. Kültürel miras etki değerlendirmeleri ülkemizde yasal mevzuatta çevre etki değerlendirmeleri içerisinde incelenmektedir, ancak Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi (ICOMOS) ve Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO) gibi uluslararası koruma kuruluşları dünya miras listesindeki nadir alanlarda bu değerlendirmenin ayrı yapılmasını teşvik etmektedirler. Bu konuda ICOMOS tarafından hazırlanan rehber “Dünya Mirası Kültür Varlıkları için Miras Etki Değerlendirmesi Rehberi”, kapsamlı ve yol gösterici bilimsel tek kaynak olarak varlığını sürdürmektedir. Türkiye’de 2018 yılı itibariyle onsekiz alan dünya miras listesinde yer almaktadır. ICOMOS ve UNESCO etki değerlendirme çalışmalarının, UNESCO dünya miras alanı içerisinde veya yakın çevresinde gerçekleştirilecek tüm projelerde yapılmasını gerekli görmektedir. İstanbul Dünya Miras Alanları 1985’de Dünya Mirası Listesi’ne girmiş olup Türkiye tarafından, Dünya Miras Sözleşmesi’ne uygun olarak korunup kollanması taahhüt edilmiştir. Bu araştırma, İstanbul’da yapılan kültürel miras etki değerlendirme çalışmaları çerçevesinde kültürel miras etki değerlendirmesi kavramının yerel olarak ve ülke özelindeki mevcut ve potansiyel sorunları ve eksiklerini analiz ederek önerilerde bulunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Etki değerlendirmesi, Kültürel miras, Koruma, Tarihi çevre 


Keywords: