BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Bachar MOUSTAFA, Zülküf GÜNELİ
MEGAKENT İSTANBUL’UN ULAŞIM PROBLEMİ ÇÖZÜMÜNE KATKI ; MONORAY ULAŞIMININ UYGULANABİLİRLİĞİ
 
Ekonomik ve teknolojik gelişmenin etkili olduğu bölgelerde, nüfus yoğunlaştıkça kentleşme hızla gerçekleşir. Bu durum, şehir içi yerleşim alanlarının küçülmesine ve genişleyerek şehir sınırlarının büyümesine neden olmaktadır. Bu doğrultuda iş sayısının artması, şehirlerin büyümesi, hizmet ve imalatçı firmaların bolluğu, ilkokuldan üniversiteye kadar okul sayısının artmasına neden olmuştur.Şehir içi ulaşımda tıkanıklığa ve toplu taşımaya bir çözüm olarak yerel yönetimler geniş yollar açarak maliyetli yatırımlara yöneldi. Bu durum, şehir trafiğinde motorlu taşıt kullanımının ön plana çıkmasına neden olmuştur. Bu araçların kullanımı sosyal, çevresel ve ekonomik sorunlar yaratmıştır.Trafik sıkışıklığı, boşa harcanan zaman ve çevre sorunlarına ek olarak, enerji tüketimi açısından ekonomik olarak geri dönüşü olmayan iş kayıpları ve yüksek nakliye maliyetleri vardır. Şehir merkezindeki uzak yerleşim yerlerine ulaşım hizmeti veren otomobillerden oluşan minibüs, otobüs ve özel araçlar zaman kaybına neden olmakta ve seyahat maliyetlerini artırmaktadır. Ayrıca bu tip ulaşım araçlarının yerel çevre üzerinde olumsuz etkileri vardır. Bu nedenle kentsel ulaşım için planlı ve programlı toplu taşımaya odaklanılarak çevreye faydalı demiryolu taşımacılığının hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi sağlanmalıdır. İstanbul şehri her gün yepyeni bir trafik olgusuyla karşı karşıya kalıyor ve bu yakın geleceğin belirleyicisi de yeni kentsel tasarımlar olacak. Çalışmanın amacı, İstanbul ilinde günümüze kadar gelen yoğun nüfus ve ağırlaşan nüfusla sorunları artmaya devam eden trafik sorunlarını ortaya çıkarmak ve ortaya çıkan veya ortaya çıkan sorunlara, gerekli önlemler ve farklı çözümler önerir.

Anahtar Kelimeler: Kentsel Ulaşım Sorunları, Kentsel Ulaşım Planlaması, 


Keywords: