BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Saliha ÇİNAR, Yaprak ÖZEL
MEKÂNI BÖLEN - TAMAMLAYAN SİSTEMLER
 
Bir iç mekân tasarımı yapılırken aynı anda göz önünde bulundurulması gereken birçok unsur vardır. Teknolojik gelişmeler kullanıcı ihtiyaç ve beklentilerinin karşılanması kadar yenilerinin de oluşmasına da olanak sağlamaktadır. Bunun bir yansıması olarak kullanıcı yaşam alanında da bu yenilenen yaşam tarzında ona destek olacak bedeninin bir uzantısı olarak farklı tercihlerde bulunmaktadır. Kullanıcı, işlev ve estetik açıdan kendisine uyum sağlayabilen kişiselleştirebildiği seçimlere yönlenmektedir. Mekânın oluşturulması ve kullanımı bakımından da esneklik, dönüşebilme gibi bu hızlı gelişime uyum sağlayabilecek çözümler aranmaktadır. Esneklik ve İşlevsellik mekân kurgusunda öncelikli çözüm detaylarını oluşturmaktadır. İç mekânın yaşam ile buluşması noktasında bu işlevsellik ve esneklik ihtiyacının karşılanmasını sağlamakta; bölücü elemanlar devreye girmektedir. Bölücü veya ayırıcı olarak kullanılan bu mobilyalar iç mekânda birçok görevi üstlenebilmektedir. Kullanıcının kişisel ihtiyaçlarına yanıt verebileceği özelliklere sahip olması yanı sıra mekânlar arası iletişimin yöneticisi olarak da kullanılabilmektedir. Bu görevlere ek olarak sadece bölmek ayırmak değil akustik ve aydınlatma ihtiyacına takviye vermek amacı ile oluşturulması aşamasında tercih edilecek malzemelere göre detaylandırılarak iç mekânın ihtiyaçlarını karşılayabilmektedir. Bir tamamlayıcı bütünleyici olarak da görev yapmaktadır. İç mekânın bir parçası olarak işlev ve kimliğin belirlenmesinde de tercih edilen mobilyalardır. Bu çalışmada, bölücülerin kullanım amaçları incelenmiş olup bu inceleme çerçevesinde detaylı bir sınıflandırılma yapılmıştır. Edinilen bilgiler ışığında bölücü elemanlar ayırt edici özelliklerine göre belirli başlıklar altında toplanmış ve aynı zamanda iç mekân tasarımına nasıl etkiler sunduğu ortaya konmuştur.

Anahtar Kelimeler: İç Mekân Tasarımı, İşlevsellik, Esneklik, Bölücü Elemanlar 


Keywords: