BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ali Saithan ULUSOY, Halil SEVİM
METAVERSE İÇİN FOTOGRAMETRİ İLE DİJİTAL MODEL OLUŞTURULMASI; KONYA AZİZİYE CAMİİ ÖRNEĞİ
 
Günümüzde dijital teknolojiler hızla gelişmektedir. Bu gelişmelerden bir tanesi de internet ve sosyal medya alanında “Metaverse” kavramı ile gerçekleşmektedir. Metaverse kısaca, insanların sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik ile bağlantı kurup birbirleri ile etkileşime geçebileceği, içinde pek çok dijital dünya barındıran kurgusal bir evren olarak tanımlanabilmektedir. Bu tanımlamadan hareketle, Metaverse, web 2.0 ve web 3.0 ile dönüşüm geçiren internetin atlayacağı yeni bir eşik olarak görülmektedir. Henüz yeni ve gelişen bir konu olan Metaverse kavramı pek çok disiplin tarafından farklı amaçlarla araştırma konusu olarak ele alınmaktadır. Bu çalışmada ise Metaverse, içerdiği mimari mekanları ve bu mekanların oluşturduğu kataloğa katkı sunulması ile ele alınmaktadır. Metaverse içerdiği pek çok mekan ile gerçek dünya ile bağlantı kurmaktadır. Bu yönü ile gerçek dünyadan yeni mekanların dijital mekan olarak Metaverse sistemine katılması kültür aktarımı açısından önem taşımaktadır. Bu bağlamda mimari koruma ve kültür aktarımına hizmet etmek amacıyla, gerçek dünyadan bir mimari mekan örneği olarak tarihi ve kültürel değere sahip Konya Aziziye Camisi, çalışma alanı olarak seçilmektedir. Caminin sahip olduğu farklı mimari unsurlar akıllı telefon aracılığı ile fotoğraflanarak kayıt altına alınmaktadır. Çalışmanın fotoğraf stoğunu geniş tutabilmek amacıyla fotoğraflamada herkes tarafından ulaşılabilen bir teknoloji olan akıllı telefon tercih edilmektedir. Sonrasında bilgisayar ortamına aktarılan fotoğraflar, ait oldukları yapı parçasının nokta bulutu ve 3 boyutlu dijital modelinin oluşturulması amacıyla fotogrametri yazılımları ile işlenmektedir. Sonuç olarak ortaya çıkan dijital modellerin Metaverse için sunduğu fırsatlar, dijital mekan olarak kullanılabilirlikleri ve bu yolla mimari korumaya dolayısıyla kültür aktarımına nasıl hizmet edebilecekleri incelenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Metaverse, Fotogrametri, Dijital mekan, 3B model, Camii 


Keywords: