BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Hüseyin Mert DOĞARAY, Semra ARSLAN SELÇUK
MİMARI BİLGİNİN KRİPTO HALE GETİRİLEREK PAYLAŞILMASI ÜZERİNE BİR DENEME
 
İntihal, pek çok alanda önemli ve önlenmesi gereken bir sorun olarak kendini göstermektedir. Özellikle tasarım disiplinlerinde intihalin, meslek pratiği içinde oldukça yıkıcı etkilerinin olabileceği iddia edilebilir. Mimarlık alanında da intihal, mimarların önlem almak için enerji harcamaları gereken ve dikkat etmek durumunda oldukları bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Mimari bilgi paylaşımının, intihal nedeniyle geçmişten günümüze kadar mimarların endişe duydukları bir konu olduğu söylenebilir. Bu endişenin bir nedeninin de sistematik bir mimari bilgi paylaşım sisteminin yokluğu ve ya yetersizliği olduğu savunulabilir. Mimari bilgiyi oluşturan her türlü çizim, model, yazı ve benzeri iletişim araçlarının sistemsiz paylaşımının intihale açık bir ortam yarattığı söylenebilir. Bu noktada akademik çalışma sistemlerine benzer mimari bilgi paylaşım sistemlerinin yokluğu ve ya yetersizliğinin mimarlık alanında kümülatif ilerlemeyi sekteye uğratan bir durum olduğu iddia edilebilir. Buradan hareketle, mimarların ürettikleri mimari bilgiyi güvenli ve kimliklendirilebilir şekilde paylaşabilecekleri bir sistemin önerilmesi son derece önemlidir. Önerilecek olan bu sistem, güncel kriptografi yöntemlerinden faydalanarak kimliklendirilebilir bir mimari bilgi paylaşım ortamı sunabilir. Bu nedenlerle mimari bilginin kripto hale getirilerek paylaşılması üzerine bir sistem önerisi ortaya konması, bu çalışmanın ana motivasyonunu oluşturur. Çalışmada, ortaya konan bu sistemin güncel teknolojilerden yararlanılarak, herkese ulaşabilen bir yazılım haline getirilmesi öngörülmektedir. Bu yazılım sayesinde daha güvenilir bir paylaşım ortamının sağlanması ile birlikte, bilgi paylaşımının artırılması ve kümülatif ilerlemeye katkı sağlanması amaçlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Mimari veri, Kriptografi, Fikir hırsızlığı, İntihal, Yazılım 


Keywords: