BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Melda TERLEMEZ, Shirin IZADPANAH
OTELLERDE ZAMAN İÇERESİNDE Kİ KATMANLAŞMA: ANTALYA’DA KI OTELLER ÜZERİNDE BİR ÇALIŞMA
 
Ekonomik istikrarsızlığı, çevresel sorunları, sürdürülebilirlik amacı ve arsa yetersizliğinden, günümüzde renovasyon projelerinin sayısı artmaktadır. Zaman içerisinde birçok renovasyondan geçen yapılardan bazıları otellerdir. Yüzeyler, mekana karakterini oluşturan en önemli etkenlerdendir ve otel renovasyon projelerinde, mekanların değişiminde çok önemli rol taşımaktadır. Turistlerin ilgisini çeken, en önemli etkenlerden biri otellerin fiziksel ozellikleridir; otelerin müşteri kitlelerinin tercihleri sürekli değiştiği için, otel yapıları herzaman güncel kalmalıdır. Türkiyede en eski turizm kentlerinden biri olan, Antalya’da turizm 1973 senelerinde gelişmeye başlamış ve günümüze kadar bu gelişim, devam etmektedir. Bu süreçte tüm türistik bölgeler’deki gibi, Antalyada da turizm anlayışı, turist davranışı, turist profili sürekli değişmiştir. 1990 yılında inşaatı tamamlanan Sheraton Voyager günümüzde ki adıyla Rixos Down Town ve 1989 yılında inşaatı tamamlanmış Dedeman hotel günümüzde ki adıyla Akra Barut, Antalyanın en eski otelerindendir. Bu çalışma bu iki otelin lobilerindeki katmanlaşmanın değişimine odaklanarak, bu değişkliklerin arkasındaki sebeblerini araştırmayı hedeflemiştir. Çalışmayı gerçekleştirmek için, iki oteldeki erken tarihten bugüne kadar olan değişiklikler incelenip belgelenmiştir. Daha sonra hem otellerdeki değişimler ile hem de bu değişikliklerin gerçekleştiği zaman kullanıcının eğilimleri ve talepleri arasında bir karşılaştırma yapılmıştır. Son olarak, tüm bu bulgular yorumlanmış ve sonuç olarak bu iki otelin sürdürülebilirliğinde katmanların rolü belirlenmiştir. Çalışmanın sonuclarına göre, her iki otelde de katman değişiminin ana sebebleri, yapının görüntüsünü günün tasarım anlayışına göre güncel tutması ve müşteri kitlesine hitap etmesi olmuştur. Sonuç olarak da bu çalışma katman değişiminin, iki otelin sürdürebilirliğinde güçlü bir rol oynamasına neden olmuş, katmanların renovasyon projelerindeki önemini vurgulamıştır.

Anahtar Kelimeler: renovasyon, otel lobileri, katmanlaşma, yüzey malzemeleri, mekan güncelenmesi 


Keywords: