BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Alper SAĞLIK, Abdullah KELKİT, Yavuz ALKAN
PEYZAJ TASARIMINDA SOSYAL ETKİLEŞİM: ÇINARLI KAHVE ÖRNEĞİ
 
Dinlenmek ve yenilenmek için kentten uzaklaşma çabası içindeki kentlinin imdadına yetişen açık yeşil alanlardır. Açık ve yeşil alanların da en çok huzur veren ve sosyal etkileşim sağlayanı kahvelerdir. Gün boyu yaşanan koşturma ve telaş bu mekanlarda yerini sohbet, dostluk ve dinginliğe bırakır. Sitelerin arasında korunagelmiş Çınarlı Kahve çalışma alanını oluşturmaktadır. Çalışmada her kesimden insana hizmet veren açık ve kapalı mekana sahip bu alanın açık alanı yerinde gözlem ve etüt çalışması ile peyzaj tasarımı ve sosyalleşme özelinde irdelenmiştir. Çoğunlukta çınar ağaçları ve kilit parke taş döşemeli alanda yeşil perdeleme ve su öğesi dikkat çekmektedir. Kullanıcıların alanın sadeliğinden memnun oldukları gözlemlenmiştir. Özellikle yaz aylarında kullanım artmaktadır. Geniş yapraklı türlerin sağladığı gölgenin de etkisi ile yaşlı kesimin daha çok tercih ettiği belirlenmiştir. Alan her kesimden insanın kısa ve uzun süreli bir araya geldikleri sosyal etkinliği yüksek bir alan olarak hizmet vermeye devam etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Çanakkale, Çınarlı Kahve, Açık Yeşil Alan, Rekreasyon 


Keywords: