BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Leyla KODAMAN
TRABZONLU RESSAM CEYHAN MURATHANOĞLU RESİMLERİNDE KADIN VE RENK İLİŞKİSİ
 
Kadın imgesi, hemen hemen her dönemde resim sanatının en önemli konularından biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Türk resim sanatında kadın imgesini eserlerine konu edinen geçmişten günümüze kadar uzanan birçok sanatçı vardır. Bu çalışma, Trabzonlu Ressam Ceyhan Murathanoğlu’nun resimlerinde kadın imgesini ve renk ilişkisini yöresellik bağlamında çözümlemeyi amaçlamaktadır. Çalışmada Türk Resim Sanatının önemli değerlerinden biri olan Ceyhan Murathanoğlu’nun eserlerinde sıkça kullandığı kadın imgesi ve renk ilişkisi sanatçının eserleri üzerinden ele alınmıştır. Ayrıca doğup büyüğü şehrin kültürel dokusunu ve coğrafyasını çarpıcı renklerle ustaca birleştirerek kadın imgesi üzerinden izleyiciye nasıl sunduğu gösterilmeye çalışılmıştır. Sanatçı, özellikle Karadeniz yöresini betimlediği resimlerinde güçlü, çalışkan, duygusal ve gururlu kadınları rengârenk resmeder. Resimlerinde, bölge insanının yaşantısını kendi estetik bakış açısıyla izleyene sunar. Sanatçının bu bakış açısıyla ele aldığı kadın imgesine yüklediği anlam, coşkun renk unsuru ile birlikte biçimsel olarak değerlendirilerek, renk kavramı ile kadın figürleri arasında var olan ilişki yorumlanmıştır. Sanatçının eserlerinde oluşturduğu kendine özgü biçimsel yorumlamaların, yöresel motif ve bezemelerin kadın imgesine yansıması üzerinde özellikle durulmuştur. Kendi söylemiyle “Dışavurumcu bir anlayışıyla yöresellikten ulusalcılığa” dönüştürdüğü kadın imgesinin kullanıldığı eserlerinde renkçi ve lekeci bir anlatımla kadının sade ve ince ruhuna vurgu yapan sanatçı, kadınların çeşitli ruh hallerini, yörenin özellikleriyle harmanlayarak oldukça renkli ve estetik bir ifadeyle izleyiciye sunar. Ceyhan Murathanoğlu, eşsiz tarzı, göz alıcı renkleri ve sağlam bir desen anlayışıyla Türk Resim Sanatına ilham kaynağı olmaya devam etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Ceyhan Murathanoğlu, Kadın İmgesi, Resim, Renk, Yöresellik. 


Keywords: