BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Nurhan ALPAY, Ufuk Fatih KÜÇÜKALİ
YEŞİL BİNALARIN KENTSEL YENİLEMEYE KATKILARI
 
Küresel ısınmanın getirdiği kuraklık, sanayileşme, nüfusun artmasıyla beraber doğal kaynakların bilinçsizce tüketilmesi yenilenebilen enerji kaynaklarına yönelmeyi zorunlu hale getirmiştir. Kentsel yenilemede; doğal kaynakları verimli kullanan, enerji tüketimini azaltan, binanın gerekli enerjisini kendi üreten, binada kullanılan konstrüksiyon malzemelerin ve atık suların geri dönüşümünü sağlayan ve güneş enerjisinden olabildiğince yararlanabilen çevre dostu, sürdürülebilir, ekolojik yapı diyebileceğimiz yeşil binalar adı altında yeni bir yönelim ve sektör başlamıştır. Bu yönelim özellikle yeni şehircilik akımı ve ekolojik planlama paradigması çerçevesinde dünya akademik camiasında önemli bir araştırma konusu olarak öne çıkmaktadır. Doğa-insan- çevre arasındaki ilişkilerin dengeli ve sürekli bir döngü temeline dayanması ilkesini baz alan ekolojik tasarımı; yapılı çevre yaratma sanatı ve bilim dalı olan mimarlık ve bunların doğal sistemlerle ekolojik ölçütler temelinde ilişkilendirilmesi çerçevesinde tasarıma çok önemli bir girdi oluşturan bir bakış açısı ve metodolojik yaklaşım olarak değerlendirmek gerekmektedir. Ekolojik tasarım bakış açısı ile yoğun kentleşme faaliyetlerinin halihazırda ve güncel olarak devam ettiği kentlerde planlama ve tasarım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde çok çeşitli ölçeklerde ürün ortaya koyabilen kentsel yenilemenin önemi yadsınamayacak boyutlardadır. Kentsel yenilemenin salt sosyo-ekonomik ve fiziksel parametrelere bağlı olarak sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde gerçekleştirilemeyeceği bilinmektedir. Buna bağlı olarak antropojenik etkilerin göz önünde bulundurularak kentsel yenileme çalışmalarında yeşil bina ölçeğinden üst ölçeklere doğru örtüşen ve birbirini destekleyen bir planlama modeli gerekliliği bu bildirinin ana temasını oluşturmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Yeşil Bina, Sürdürülebilirlik, Ekolojik Yapı, Kentsel Yenileme 


Keywords: