KARMA SERGİ KURAL VE KOŞULLARI

3.ULUSLARARASI MİMARLIK VE TASARIM KONGRESİKARMA SERGİSİ (11 – 12 EKİM 2018) KATILIM ŞARTNAMESİ

Madde 1. 2. Uluslararası Mimarlık ve Tasarım Kongresi Karma Sergisi, Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Troia Kültür Merkezin’de 11 - 12 Ekim 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Kongre sergisine katılabilmek için bildiri sunumu yapmak zorunlu değildir. Sergiye katılmak isteyen sanatçılar, bildiri sunumu yapmaksızın, sadece sergi için başvurabilirler.

Madde 2. Sergiye katılacak sanatçılar; İstanbul Bilim ve Akademisyenler Derneği tarafından belirlenen seçici kurul tarafından, sanatçıların gönderdikleri başvuru dosyaları esas alınarak belirlenecektir. Sergi sonunda, her sanatçıya katılım belgesi verilecektir.

Madde 3. Sergiye; resim, heykel, fotoğraf, seramik, dijital sanat, fotoğraf, afiş, enstalasyon veya tekstil gibi sanatın her alanında üretilmiş eserler ile başvuru yapılabilir. Serginin teması serbesttir. Sanatçı en fazla 3 çalışma ile başvuru yapabilir.

 

Madde 4. Kullanılan malzeme veya teknikler için sınırlama yoktur. Değerlendirme sanatçıya ait dosya üzerinden yapılacaktır ancak eserin, mekanın düzenlenmesi açısından kısa kenarının 50 cm.’den az, uzun kenarının ise150 cm.’den fazla olmaması gerekmektedir.

 

Madde 5. Eserlerin etkinlik tanıtımı amacıyla görüntüleri kullanılabilir.

Madde 6. Sergiye katılacak sanatçıların seçimi konusunda esas alınacak dosyalar aşağıdaki maddeleri içerecektir:

  • Sanatçının 100 kelimeyi aşmayacak şekilde paragraf biçiminde hazırlanmış Türkçe ve fotoğraflı kısa özgeçmişi,
  • Eserin 720 dpi çözünürlükteki görseli,
  • Başvuru formu (Doldurulup, imzalanmış ve taratılmış olarak eklenecektir).

Yukarıdaki belgeleri içeren başvuru dosyası, en geç 30 Eylül 2019 tarihine kadar leventaridag@yahoo.com  adresine iletilmelidir. Yapılacak ön değerlendirme sonucunda kabul edilen eserler; 05 Ekim – 09 Ekim 2019 tarihleri içerisinde kongrenin yapıldığı yer olan Gebze Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlığı Bölümü Doç. Dr. Levent ARIDAĞ adına, eserlerin arkasına “3. Uluslararası Mimarlık ve Tasarım Kongresi Karma SergisiSergi Katılım Formu” yapıştırılarak gönderilmelidir.

 

Eserler, sergi bitiş tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kargo yolu ile ödemeli olarak sanatçılara iade edilecektir. Gönderiden kaynaklı hasar, kaybolma, gecikme gibi olumsuzluklar ile ilgili doğabilecek sonuçlardan organizasyon sorumlu tutulamaz. Arzu edenler, eserlerinin değer bedeli üzerinden özel sigorta şirketine sigorta ettirebilirler. Bunu yaptıkları zaman derneğe sigorta şirketinin adını ve yapıtla ilgili kontratın kopyasını ulaştırmaları gerekmektedir. (Sadece e-posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilecektir. Eksik başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır).

BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYIN