BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Merve ERSAN, Özgün TÜKLE
DİJITAL MARKALAŞMA SÜRECINDE REKLAMLARIN GÖRSEL VE İÇERIK İLIŞKISI AÇISINDAN İNCELENMESI
 
İletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler tüketicilerin davranışlarında da değişikliklere neden olmuştur. Geleneksel anlayıştan dijitale doğru evrilen reklam sektöründe markaların hedef kitleye ulaşmak için yeni stratejiler geliştirmeleri gerekmektedir. Sosyal medya kullanımının yaygınlaşması, markaların kendilerine bu alanda bir kimlik yaratmasını gerektirmiştir. Doğru iletişim kanalları ve stratejilerle yönetilen bu geçiş süreci dijital markalaşma süreçlerini olumlu etkilemektedir. Marka imajını konumlandırmak, tüketicinin güvenini arttırarak markayla duygusal bağ kurmasını sağlamakta ve satın alma davranışını etkilemektedir. Dijital markalaşma süreçlerinde markaların tüketiciye yaklaşmak ve onunla bağ kurabilmek için özellikle sosyal medyada viral ve gerilla reklamlar, flash mob, advergame ve doğal reklam gibi uygulamalara ağırlık verdikleri görülmektedir. Bu süreçte tüketiciye iletilmek istenen mesajda görsel ve içerik açısından bütünlük sağlanması gerekmektedir. Bu bağlamda kullanılan görsel ve içerik uyumu markanın imajını yansıtmakta ve hedef kitleye verilmek istenen mesajı etkili bir şekilde iletmektedir. Reklamdaki içerik ve görselin uyumu, kurgulanan stratejiler ile markaların büyümesine katkı sağlamaktadır. Bu araştırmada markaların dijitalleşme sürecinde izlemiş oldukları reklam stratejilerinde kullanılan içerik ve görsellerin iletilmek istenen mesaj ile uyumu incelenmiştir. İncelenen dijital reklam uygulamalarında izleyicinin dikkatini çekmek ve sosyal medya ortamlarında paylaşım ve görünürlüğü arttırmak amacıyla feminist söylemler, ırkçı ya da ırkçılık karşıtlığı gibi sosyal konularda olan görsel ve içeriklerin yanı sıra izleyiciyi özellikle rahatsız edici görsellere de yer verildiği görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Marka, dijital reklam, dijital markalaşma, görsel, içerik 


Keywords: