BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Gamze KARAKAŞ, Abdullah SÖNMEZ
HASTANE MİMARİSİNDE KULLANICILARIN ESNEKLİK TALEPLERİNİ YAPISAL AÇIDAN KARŞILAMAK ÜZERE YÖNTEM ARAŞTIRMALARI
 
Sağlık sektörünün hızla değişen ve yenilenen ihtiyaç ve hizmetleri sektörün tüm dallarının yenilenmesini gerekli kılmaktadır. Karmaşık fonksiyonlu yapı grubuna giren hastane binaları sağlık sistemindeki değişiklikler, teknolojik ve bilimsel gelişmeler, organizasyon değişiklikleri, kapasite artışı, standartların yenilenmesi gibi değişiklikleri karşılamak zorundadır. Yeniden mimari yapılandırma maliyetlerinin azaltılması ve değişimlere beklenilen hızla yanıt verilebilmesi için mimaride esneklik anlayışı günümüz koşullarında bir zorunluluğa dönüşmüştür. Gerçekçi ve geleceğe yönelik çözümler için, hastane binalarında yenileme ve büyümeye bağlı değişmeler, planlama sürecine olduğu gibi yansıtılmalı ve tüm değişiklikleri içeren bir program hazırlanması tasarımın temelini oluşturmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Hastane mimarisi, esnek tasarım, strüktür ve tesisat esnekliği 


Keywords: