BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

İpek YEMENİCİLER ULUHAN, Mustafa KAŞ
İŞİTME KAYIPLI ÇOCUKLAR İÇİN OLUŞTURULAN REHABİLİTASYON MERKEZLERİ VE MEKAN ALGISININ ÖNEMİ
 
Bu bildiri, işitme kayıplı çocukların mekânsal algısı ve rehabilitasyon merkezlerinin tasarımına veri oluşturmak amacıyla gerçekleştirilecek olan çalışmanın sunumunu içermektedir. Normal işitmeye sahip çocuklar için yapılı bir çevre inşa edilmiştir. Fakat işitme kayıplı çocuklar için bu çevrede büyük zorluklar bulunmaktadır. Bu doğrultuda çocuğun sosyal iletişimi çerçevesinde bulunmuş olduğu okul, aile, arkadaş ve benzeri çevresine göre farklı gürültü kaynakları ile karşı karşıya gelmektedir. Bu çalışmanın amacı; işitme kayıplı çocukların mekânlara olan ilişkisi incelenerek, onların günlük yaşamlarına kolayca uyum sağlayabilmeleri için eğitim aldıkları rehabilitasyon mekanlarının mimari açıdan nasıl olması gerektiğine ilişkin tasarım unsurlarını ortaya koymaktır. İşitme kayıplı bireylere yönelik araştırmaların mevcudiyeti vardır. Ancak işitme kayıplı çocukların iletişimlerine özgü değerlendirmelerinin, çocukların mekânsal algısının, rehabilitasyon merkezlerinin mimari özelliklerinin kapsamlı olarak incelendiği yeterli sayıda kaynak bulunmamaktadır. Bildiri çalışması kapsamında; işitme kaybı, işitme kaybının etkileri, işitme kayıplı çocukların iletişim özellikleri, işitme kayıplı çocukların mekânsal algısı kavramları açıklanmış olup; Dünya’ da ve Türkiye’deki okullar, tarihsel süreçleri ve rehabilitasyon merkezlerinden örnekler verilerek mimari açıdan incelenmektedir. Yapılan araştırmalar sonucunda işitme kayıplı çocukların mekânsal algısına yer verilerek mevcut olmayan araştırma konusu ile literatüre katkı sağlayacaktır. İşitme kayıplı çocukların mekânsal algısı değerlendirilmesi ile gelecekte yapılması planlanan rehabilitasyon merkezlerine yönelik mimari ölçütlere ilişkin tasarım unsurlarını belirleyecektir. Rehabilitasyon merkezlerine işitme kayıplı çocuklar için oluşturulacak çevrede yeni fikirler oluşturulması ve tasarlanmasında mimari açıdan katkı sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler: İşitme kayıplı çocuklar, İşitme kayıplı çocukların mekânsal algısı, Özel eğitim, rehabilitasyon merkezleri, Rehabilitasyon merkezleri tasarım unsurları 


Keywords: