BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Nur YILMAZ
MİMARLIK ÖĞRENCİLERİNİN SANATÇI HASSASİYETLERİNİ GELİŞTİRMEYE YÖNELİK DENEYSEL BİR ÇALIŞMA
 
Mimarlık nedir, mimar kimdir sorularının ötesinde bir soru olarak mimarlığın bir sanat olup olmaması ile ilgili literatürde oldukça derin araştırmalar mevcuttur. İnsanoğlunun en eski mesleklerinden biri olan mimarlık, Vitrivius tarafından, ‘kullanışlılık-sağlamlık-güzellik’ olarak tanımlanmış, ‘güzellik’ kavramı ile mimarlığın sanat yönünün M.Ö. 1. yy’dan itibaren vurgulandığı görülmüştür. Filozoflar ise sanatın sınıflandırılmasında mimarlığı farklı yerlerde konumlandırmış ancak her zaman sanat ve mimarlığı beraber ele almışlardır. Çalışma, mimarlığın sanat yönüne vurgu yaparak mimarlık öğrencilerine sanatçı farkındalığı kazandırılmasını amaçlamıştır. Bu amaç doğrultusunda Çukurova Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 2022-2023 Güz Dönemi İç Mekân Donatı İlişkisi Dersi öğrencileri ile haftalık ders akışına bütünleşmiş, öğrencilerin gruplar halinde çalışarak ve ders yürütücüsü ile tartışma ve fikir geliştirme aşamalarını kapsayan 5 haftalık deneysel bir süreç yürütülmüştür. Ders kapsamında, öğrencilere araştırılmak üzere, Pablo Picasso, Joan Miró, Piet Mondrian, Paul Klee, Vasili Kandinsky, Salvador Dalí, Jackson Pollock ve Henri Matisse gibi resim sanatında öncü çalışmalara sahip dünyaca ünlü 8 ressam verilmiştir. Bu ressamların sanat yaklaşımı ve çalışmalarının incelenmesi istenerek bir ressam seçilmesi beklenmiştir. Her bir grup bir ressamı seçtikten sonra araştırmalarını derinleştirerek bir de Türk ressam seçilmesi talimatı verilmiştir. Öğrencilerden seçilen 2 ressam için, işlevini kendilerinin belirleyeceği ortak bir mekân tasarlanması istenmiştir. Süreç boyunca öğrenciler, bir araya getirdikleri iki sanat insanının sanat yaklaşımları, etkilendiği akımlar ve hayat akışından yola çıkarak elde edilen ortak özellikleri ve zıtlıkları, mekân ve donatı ilişkisi bakımından tartışılmıştır. Bu deneysel çalışma ile mimarlığın başka bir güzel sanatlar dalı olan resim sanatı ile ilişkisini kurmak hedeflenmiş ve mimarlık öğrencilerine sanatçı hassasiyetinin farklı tasarım deneyimleri ile kazandırılmasına olanak sağlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Mimarlık Eğitimi, Resim Sanatı, Deneysel Çalışma 


Keywords: