BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Nuşin KARA
MİMARLIKTA MEKANSAL ÖRGÜTLENME VE SOSYAL YAPININ BERABER DEĞERLENDİRİLDİĞİ SİSTEMATİK BİR ANALİZ YÖNTEMİ OLARAK SPACE SYNTAX (MEKANSAL DİZİM)
 
Günümüzde mekanın kurgusunu anlamak için fiziksel veriler ve mekan bileşenlerinin bir biri ile olan ilişkisinin yanı sıra toplumsal, sosyal, ekonomik ve kavramsal analizler mekanın daha derin anlamlandırmamıza neden olup tasarım ve kullanım evresinin daha etkin olmasına yardımcı olabilmektedir. Mekansal dizim (space Syntax) mekansal örgütlenme ve sosyal yapı ile kentlerin, yapılı çevrelerin, bina grupların, mekansal niteliğini ve yapıların mekan kurgusunu incelemek için teorik yaklaşımları destekleyen, temelinde grafiklere dayalı teknik bir analiz yöntemidir. Bu yöntem insan hareketi ve algısını temel almaktadır. Kullanıcının hareket ve görüş alanlarını çakıştırarak, insanların bir araya gelme potansiyelini, mekanların derinliğini ve görsel algılama boyutlarını araştırır. Çeşitli parametreleri bilgisayar destekli programlar ile matematiksel verilere dönüştürüp inceleme fırsatı tanır. Bu yöntem Özellikle İngiltere ve Amerika başta olmak üzere birçok ülkede mimarlık, iç mimarlık, kentsel tasarım ve planlama, arkeoloji, antropoloji, ulaşım, coğrafya ve bilişime gibi pek çok alanda kullanılmaktadır. Ülkemizde de bu konu ile ilgili çeşitli bilimsel çalışmalar yürütülmüştür. Bu çalışmada mekansal dizim teorisi kullanılarak mimarlık alanında yapılan çalışmalara odaklanmıştır. Çıkan sonuçlara göre bu yöntem yardımıyla, binaların kullanım şeklini analiz edip, problemleri ortaya koyup tasarımcılara ilham veren önerilerde bulunmak; Proje ekipleri ve paydaşlar ile iletişimi kolaylaştırmak; Yapılardaki kullanıcı hareketi üzerindeki etkilerini anlamak, erişimi ve yön bulmayı kolaylaştıran tasarım önerilerinin oluşturulmasını ve şemalar üretmesi hizmetleri sağlama imkanı doğmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Mekansal Dizim, Mekan Kurgusu, Space Syntax 


Keywords: