BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Zeynep ALTINOK
MÜŞTERİ DAVRANIŞLARI BAĞLAMINDA SANAL MODA MAĞAZASI DENEYIMI
 
Sanal platformlar üzerinden alışveriş, günümüzdeki dijitalleşme ve teknolojinin gelişmesiyle mağazadaki alışveriş deneyiminin yerini büyük ölçüde almış durumdadır. Bu nedenden dolayı, mağaza deneyiminin mekansal ve tasarım yönünden bir çok özelliğini barındıran sanal mağazalar, diğer sanal platformlara göre müşteri davranışları üzerinde daha fazla etkili olmakla beraber müşterileri bu sanal mağaza ortamına da çekmektedir. Markalar, alışveriş deneyiminin sanal mağaza ortamına doğru çekilen değişime ayak uydurmakta ve artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik teknolojileri yardımıyla müşterilerini sanal mağazaları ile buluşturmaktadır. Sanal mağazalar, markalarının kimlikleri ve imajlarını; temel mağaza tasarım prensiplerini baz alarak müşterilerine mağaalarının kapılarını açmaktadır. Bu çalışmada moda mağazalarının sanal gerçeklik yoluyla oluşturacakları mağaza iç mekân tasarımlarının müşteri davranışları üzerindeki etkisi ele alınacaktır. Araştırmanın amacı, teknolojik gelişmelerin moda mağazacılığı alanında sanal bir deneyim yarattığı günümüzde, mağaza tasarımlarının müşteri davranışları bağlamında geliştirilebilecek yönlerini belirtmektir. Sanal mağazacılık deneyimi moda mağazalarının müşterileri yönünden incelenerek ele alınacak ve moda mağazalarının mekânsal tasarımlarının müşteri davranışları üzerinde nasıl bir etki yarattığı literatür taramaları ile açıklanacaktır. Çalışma kapsamında literatür taraması ve örnek analiz yöntemleri kullanılmaktadır. Bu bağlamda Dior Beauty moda mağazasının 2020’de açılmış olan sanal moda mağazasının iç mekân tasarımı, müşteri davranışları açısından incelenmektedir. Araştırma sonucunda temel mağaza tasarım prensipleri doğrultusunda tasarlanmış ilgi çekici bir sanal moda mağazasının müşteri algısı ve müşteri satın alma kararlarını olumlu etkilediği sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Ticari mekân tasarımı, mağaza tasarımı, sanal gerçeklik, sanal mağazacılık, artırılmış gerçeklik, Müşteri davranışları. 


Keywords: