BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ahmet OLGUN
PANDEMİ SÜRECİNDE SOSYAL İLETİŞİM VE FARKINDALIK YARATMANIN BİR YOLU OLARAK OYUN ÇALIŞMALARI
 
ÖZET: COVID-19 salgınının ortaya çıkmasıyla birlikte, çevrimiçi iletişimin genel pratik içindeki payı artmış, eğitim kurumları ve iş ortamlarında kullanımı belirgin bir artış göstermiştir. Özellikle çalışma ortamlarında, basit ya da karmaşık süreçlerin yürütülmesinde çevrimiçi araçlar oldukça başarılı olsa da, toplumsal mesafelerdeki uzaklaşmanın, bireyler arası sosyal ilişkilerde zayıflamanın önüne geçilememiştir. Bu gerçekten yola çıkılarak, hem ekip içi sosyal ilişkileri zenginleştirecek, hem de pandemi hakkındaki farkındalığı güçlendirebilecek bir oyun geliştirmek amaçlanmıştır. Online oyun alanına web üzerinden ulaşılır. Katılımcıların, toplam oyuncu sayısına bağlı olarak beş ya da altışar kişilik gruplara ayrılarak masaüstü veya mobil tarayıcı üzerinden kayıt olmasıyla takımlar oluşturulur. Her takım bir piyonu kontrol eder. Bir başlangıç ve bitiş noktası olan ve sanal bir yolculuk gibi tasarlanan oyun platformunda, her takım, sanal bir zarla belirlenen sayıya göre adım adım ilerler. Takımların karşısına bazı adımlarda süreli ve koşullu görevler çıkar, bazı adımlarda ise pandemi koşullarının gerektirdiği önlemler ve koşullara odaklanılır. Benzer klasik oyun yapılarında karşımıza çıkan engeller, yaptırımlar ve çözüm yolları, yerlerini eğitici ve akılda kalıcı uyarılara bırakmış olur. Teması COVID-19 olan ve takımlara ayrılarak çevrimiçi oynanan bu oyun projesi, tasarım ve kodlama çalışmaları tamamlanarak kullanılır hale getirilmiştir. Kullanıcıların deneyimi, ortaya çıkarılan işin ve değerin minimum ölçüde bile olsa etki yarattığını göstermiş, katılımcılar için eğlenceli ve farkındalık yaratan bir oyun ortaya çıkarılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Oyun, Pandemi, Sosyal İletişim, Farkındalık 


Keywords: