BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Elif SAĞLIK
PEYZAJ MİMARLIĞI KAPSAMINDA KENTSEL AVLU OLARAK ESAS 17 BURDA AVM ÖRNEĞİ
 
Kentler, kullanıcılarına sundukları yaşam alanları ile değerlenmektedir. Kent kullanıcıları yakın çevresinde rekreasyonel ihtiyaçlarına cevap veren kentsel mekanların özlemi içerisindedir. Kentsel mekanlar, özel yaşamın aksine toplu yaşamın tüm etkinliklerin sürdüğü mekanlardır. Her yaş, cins ve meslek grubunun yararlanmasına açık ve kentsel doku içinde yer alan bu mekanlar kentsel bütünleşmeyi sağlamaktadır. Kentlerde nüfus ile yapıların artmasına paralel olarak yaşamın dışa aktarılmasını sağlayan kentsel mekanlar önem kazanmıştır. Kentlerin kendi iç dinamikleri ve bağlarını kuvvetlendiren bu mekanlar vazgeçilmez bir kent öğesidirler. Bu doğrultuda söz konusu mekanlar kentsel tasarım ve mimarlık ara kesitinde kentsel avlu olarak yer alabilmektedir. Kentin mevcut yoğun dokusunda uygun yapı adalarında karşımıza çıkan kentsel avlular yaşamın anlam bulduğu sosyal alanlardır. Değişen ihtiyaçlar ve alışkanlıklar çerçevesinde alışveriş merkezleri alışveriş eylemi dışında farklı işlevleri barındıran komposizyon halini almıştır. Böylece alışveriş merkezleri kentsel yaşamın parçası haline gelmiştir. Kent kullanıcıların uzun zaman geçirdikleri bu merkezler, kapalı mekânlardan ziyade açık hava merkezlerine dönüşerek kentsel mekanın uzantısı olan kentsel avluların oluşmasını sağlamıştır. Böylece kentsel avlu niteliğinde olan, kent dokusundan ayrılmayan ve kentle uyum içinde yapılanan açık hava alışveriş merkezleri önem kazanmıştır. Bu çalışma kapsamında açık hava alışveriş merkezlerinin özelliklerini peyzaj mimarlığı meslek disiplini çerçevesinde örnek alan olarak seçilen Esas 17 Burda Alışveriş Merkezi’ni irdelemektir. 2015 yılı Nisan ayında açılan Esas 17 Burda Alışveriş Merkezi, Çanakkale kentinin kimliği ve fiziksel özelliklerine göre tasarlanmış konseptiyle kent içinde yoğun olarak kullanılan bir kentsel mekan/ avlu niteliğindedir. Açık hava alışveriş merkezi uygulama yaklaşımlarını Esas 17 Burda Alışveriş Merkezi özelinde değerlendiren bu çalışma ile doğru uygulama adımlarına kaynak olmayı amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Çanakkale, Esas 17 Burda AVM, Kentsel Avlu, Kentsel Peyzaj Tasarımı, Kentsel Peyzaj Tasarımı 


Keywords: