BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Selin ÖZTÜRK, Ferhat PAKDAMAR, Nilay COŞGUN
YAPI CEPHELERİNDE OLUŞAN BOZULMALARA/HASARLARA MÜDAHALE EDİLME DÜZEYİNİN BELİRLENMESİNDE BULANIK MANTIK YAKLAŞIMI
 
Mimarlık pratiğinde artan malzeme çeşitliliği, üretim metotları, yapım sistemleri, bilimsel ve teknolojik ilerlemeler, tasarım ve uygulama sürecinde özellikle yapı cephelerinde ortaya çıkan problemlere müdahalede, kişisel deneyimlere, kabiliyete ya da incelenmiş bazı örneklere dayandırılarak doğru bir kararın verilmesi zaman ve maliyet açısından her zaman yeterli olmamaktadır. Yapı ömrü sürecinde, tamamen değerlendiricilerin bilgi ve deneyimlerine dayanan bir karar verme yöntemi olarak bozulma/hasar oluşumunun gözlemlenmesi; bu sorunların analitik bir anlayışla ele alınması, problemin kavranabilir bir ilişki düzeyinde tanımlanması ayrıca sorunun tespiti müdahaleye karar verme sürecinin sistematik yöntemlerle gerçekleştirilmesinin gerekli olduğu düşünülmektedir. Bu doğrultuda çalışmada yapı bozulma/hasarlarını belirlemede bulanık mantığın kullanılarak, deneysel ve gözlemsel analizlerin derlenmesine yönelik olarak bir model kurgusu oluşturularak etkin bir analiz planlamasının yapılması amaçlanmaktadır. Çalışmanın amaçları doğrultusunda, yapıların hasar/bozulma tespitinin yapılarak risk düzeyinin belirlenmesiyle önce gözlem yoluyla analizi yapılan ve bu kapsamda oluşturulan kurgu ile geleneksel bir konut cephesi özelinde uygulama yapılarak bozulma/hasar durumuna bakılacaktır. Çalışmada yapı cepheleri ve geleneksel konut örneğinde analiz gerçekleştirilmiş ve konu sınırlandırılmıştır. Araştırmanın süreci bir problem tanımlanması ile başlamaktadır. Kurgunun oluşturulması kaynak tarama yoğunluklu ve bunlar arasında ilişki kurma-değerlendirme- incelemeyi gerektiren bir süreçtir. Sonraki aşamada yapılarda meydana gelen bozulmaların ortaya konmasında veri toplama ve bunları sistematik bir şekilde yorumlama temel aşama olmaktadır.Parametre, kural ve ilişkilerin açıkça tanımlandığı bir bozulma/hasar düzeyi çerçevesi belirlenerek, bozulma/hasar puanları cephe elemanları üzerinden bulanık teoremle ele alınacak ve müdahale edilme düzeyi belirlenecektir.

Anahtar Kelimeler: Yapı Hasarları, Bulanık Mantık, Cephe 


Keywords: